I våras började bemanningsföretaget Personalstrategerna att hyra ut 60-70 anställda till H&M:s lager i Eskilstuna. Fackklubben började ana oråd när timanställningarna ökade. Enligt kollektivavtalet måste bemanningsföretag ge fast anställning om inte den anställde till exempel studerar eller om man är överens om något annat. Så var det inte.
– De utnyttjade oss. Man är ung och smådum, vet inte vad som är rätt och fel, tar vad man får och är tacksam. Man vill ju bara jobba, säger en före detta anställd, en av dem som fick fel anställningsform.
– De flesta hade det. Dessutom ville företaget att vi skulle ljuga om det för facket, berättar hon.
I dag jobbar hon på ett annat bemanningsföretag.

Förutom fel anställningsformer menar fackklubben att företaget slarvat med att lämna anställningsbevis, gett anställda dubbla pass så att de inte fått sin dygnsvila, och frågat om de är med i facket på anställningsintervjun. När detta uppdagades avbröt H&M samarbetet med Personalstrategerna, och har själva anställt ett tiotal av de inhyrda.
– H&M har agerat klanderfritt. Personalstrategerna har inte följt upphandlingen som innebär att de ska följa kollektivavtalet, säger fackklubbens ordförande Ingrid Godin.
– Hade vi inte tagit tag i det här hade det rullat på, ungdomar kan inte reglerna. När jag var mitt i det här ville jag bara sätta mig ner och gråta.

Personalstrategerna hävdar att det mesta är falska anklagelser, men står för att de gett anställda fel anställningsform.
– Genom förbiseende och slarv av en medarbetare har vi vid några tillfällen brutit mot avtalet och timanställt. När vi blev uppmärksammade på det rättade vi till det och kompenserade de som drabbats, säger Per Fredriksson, en av företagets ägare.
Ni är ett auktoriserat bemanningsföretag och skriver på hemsidan att ”det är en garanti för våra kunder om att vi är en seriös aktör som följer lagar och regler”. Kan du i dag säga att ni lever upp till det?
– Ja. Det är inte bara en moral- och etikfråga, det är en nödvändig förutsättning för att få uppdrag överhuvudtaget.

Företaget kom förra veckan fram till en överenskommelse med Handels och IF Metall, de fackförbund som har flest medlemmar på Personalstrategerna. Parterna är förtegna om vad den innehåller.
– Men jag kan säga att det handlar om ekonomisk kompensation till de som är medlemmar. Det största felet som företaget begått är felaktiga anställningsformer. Jag är nöjd och tycker det är bra att de tagit ansvar och gjort upp, säger Handels ombudsman Sören Söderman.
Han vill inte uppge hur många som får skadestånd.

Auktorisation förutsätter kollektivavtal

Bemanningsföretag kan bli auktoriserade om de uppfyller tolv villkor, bland annat att man har kollektivavtal. Auktorisationen omprövas en gång om året av en auktorisationsnämnd. Det har hänt att företag förlorat auktorisationen eller fått en varning.
-- Vanligaste skälet är skitusel ekonomi. Men mycket görs upp i lokala förhandlingar och blir inte en fråga för nämnden, säger Kent Ackholt, LO:s representant.

Nämnden består av en opartisk ordförande och representanter från fack och arbetsgivare.

Visstid ett undantag för bemanningsanställda
 

Enligt kollektivavtalet för bemanningsföretag kan arbetsgivare och anställda komma överens om max sex månaders visstidsanställning. Den får sträcka sig till tolv månader om facket godkänner det.

Visstidsanställning är också tillåtet för de som studerar, är pensionärer eller har en annan huvudsaklig sysselsättning.

Om inte, ska man ha fast anställning.