-Roligt, lärorikt och massor med jobb. Projektet har gett en väldigt bra inblick i svåra situationer som kan uppstå inom handeln, summerar Gabriella Norenius, tredjeårselev på estetprogrammet vid Örnsköldsviks gymnasium.
Filmen är cirka 20 minuter lång och speglar olika situationer vid försäljning av alkohol, läkemedel och tobak. Elever från tre gymnasieprogram – handel, estetiska och media – har samverkat med finansiellt stöd från Örnsköldsviks kommun och Länsstyrelsen i Västernorrland.
Filmen kommer att användas inom detaljhandelsutbildningar i Västernorrland län. Även Folkhälsoinstitutet och kommuner från andra län har visat intresse för filmen.