Sandra Larsson är en av dem som under ett och ett halvt år haft anställningskontrakt på en timme i veckan, vilket bryter mot kollektivavtalet.  Men hon har jobbat betydligt mer. Två veckor i sträck var inte ovanligt och sena kvällar kunde följas av tidiga morgnar. Det är förbjudet enligt arbetstidslagen. I somras tog hon och andra anställda kontakt med facket.
– Det har varit tungt och osäkert. Man har aldrig vetat hur många timmar man kommer att få nästa månad. Men det måste ta slut. Någon måste våga säga ifrån. Vi arbetstagare måste sluta acceptera att arbetsgivare beter sig illa, säger hon.

Men det som upprör henne mest är hur hon upplevt butikschefen.
– Han kunde skälla ut oss inför kunder. Han sa också till mig att använda ”mitt unga vackra utseende för att locka kunder” och på så vis sälja bättre.

Jerker Knutsson, ombudsman i Göteborg, bekräftar att flera personer i butiken berättar samma sak, men att de förhandlat för tre.
– Vi har krävt att Coop gör en arbetsmiljöundersökning och vi har påpekat att ledarskapet inte varit lämpligt, säger han.

Coop säger att de tar allvarligt på personalens berättelser, men säger samtidigt att kritiken kommer från ett fåtal.
– Jag har och Coops ledning har i dag fullt förtroende för butikschefen.  Men vi har valt att tidigarelägga den årliga arbetsmiljöenkäten för att säkerställa arbetsmiljön, säger Björn Jigander, personalspecialist på Coop.

Vad det gäller brott mot avtal och arbetstidslagen är Coop tydlig: Avtal och lagar ska följas. Att det ändå kunde ske kommenterar Björn Jigander med att ”just i dessa fall måste det ha blivit fel”.
I Sandra Larssons fall är Handels och Coop överens om att hon har rätt till en visstidsanställning, men inte i vilken utsträckning eller i vilken butik. I väntan på det går hon hemma.

Handelsnytt har också sökt butikschefen upprepade gånger, både via mejl och telefon, utan resultat.

Fakta:

Ska ha minst 25 timmar

Alla anställda på Coop Forum ska enligt avtal ha minst 25 timmar i veckan. De som studerar på halvtid kan ha färre timmar, men ett arbetspass får aldrig understiga tre timmar.

Enligt arbetstidslagen ska anställda ha minst 36 timmars sammanhängande vila under en sju dagars period. Men vilan kan ligga i början respektive i slutet av veckan. Då kan det bli så att man kan jobba 11 dagar i rad. Så här: En vecka är 168 timmar. 168 minus 36 är 132. 132 timmar är 5 och ett halvt dygn. I praktiken kan man då första veckan jobba halva tisdagen till och med söndag. Veckan efter det måndag till och med halva lördagen. Det blir elva dagar i rad.

Mellan varje
arbetspass har man rätt till en 11-timmars vila. Dygnsvila säger också att man har rätt till 11 timmars vila varje dygn.

Kolla alltid vad ditt kollektivavtal säger. Fack och arbetsgivare kan ha avtalat om annat än ovan. Exempelvis behövs inte dygnsvila följas på Coops stormarknader om det lokala facket och arbetsgivaren kommit överens om annat. Det hade de inte gjort i Sandra Larssons fall.