Hur tänker du?
– LO:s styrelse har ställt sig bakom medieutredningens förslag att utreda förutsättningarna för ett mediehus. Syftet är att bredda vår röst i media. Fackförbundspressen är absolut viktigast för att nå ut till förbundens medlemmar. Förbunden satsar 175 miljoner årligen på sina tidningar men har ändå problem.

Hur kan ett mediehus utformas?

– Vi kanske kan samordna tidningarna i ett gemensamt hus, gemensam upphandling av tryckeritjänster eller vissa gemensamma anställda. Det får utredningen visa.

När kan det bli verklighet?
– Utredningen ska dra igång kring årsskiftet och jobba under nästa år. I bästa fall är det klart att börja förverkligas om något år.

Men de stora pengarna, 150 miljoner, satsas på något annat. Varför?
– Det behövs fler röster i samhällsdebatten. Vi vill starta ett ”möjlighetskapitalbolag” där duktiga entreprenörer kan söka pengar för projekt som kan driva debatten åt vänster. Ett exempel är nättidningen Dagens Arena som redan har fått stöd. Det skulle också kunna vara en ny tankesmedja eller utgivning av skolmaterial för samhällskunskap. Men vi vet inte själva vad vi ska göra utan hoppas på det här sättet få fram goda idéer.

För detta har du fått besk kritik från bland andra Dagens Arbetes chefredaktör Hans Larsson och journalistklubben på Kommunalarbetaren som menar att LO borde satsa pengar på god journalistik i stället för styrd propaganda. Hur ser du på det?
– Det handlar verkligen inte om propaganda, långt ifrån. Det kan vara fri journalistik eller annan typ av information som bidrar till att lyfta fram fler röster. Det är roligt att vi nått stor enighet för detta bland LO-förbunden.