Om man är anställd 30 tim per vecka och det är röd dag under veckan så blir det självklart inte 30 tim. Är arbetsgivaren skyldig att betala mig de 30 tim eller bara för de timmar jag jobbar under veckan?
Anna

Svar: Vilka regler som gäller beror hur du är anställd och vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Om du arbetar i en butik som är stängd på helgdagar och du är anställd på 30 timmar i genomsnitt per helgfri vecka, kan arbetsgivaren reducera arbetstiden för helgdagar under beräkningsperioden exempelvis 4, 8 eller kanske t o m under 52 veckor.

Om du är anställd 30 timmar per vecka ska du ha betalt för 30 timmar varje vecka oavsett om helg infaller eller inte och ifall arbetsgivaren kan lägga ut timmarna eller inte. I vissa anställningsbevis finns även 30 timmar per helgfri vecka, då reduktion sker i aktuell helgvecka. Kontrollera ditt anställningsbevis. Kontakta din Handelsavdelning för att få hjälp att reda ut vad som gäller.

Karin Jungerhem
Ombudsman