Fredrik Voltaire var tills nyligen ansvarig för utbildningsfrågor på Svensk Handel. (Nu på Almega.)
Han tycker att programmet innehåller jättebra kunskaper även om det varierar i kvalitet och popularitet. Han menar att det är synd att högskolebehörigheten inte längre ingår, men att programmet i stället fått tydligare yrkesutgångar.
– Om inte intresset för programmet växer inom fem- sex år borde man kanske slopa det i sin nuvarande form, säger han.

Lennart Grönberg, studieombudsman på Handels tror att yrkesstatusen kan höjas om man lyckas
leva upp till de mål som är satta med det nya gymnasiet. Men att det då krävs att samarbetet mellan skola och arbetsliv ökar och att arbetsgivarna tar sitt ansvar.
– Jag tycker att man ska ge det nya programmet en chans och försöka göra det så bra som möjligt. Om inget händer får man göra en ny bedömning om några år.