Heltid en rättighet – deltid en möjlighet är ju det vi vill eftersträva i arbetslivet. Det finns alltför många ofrivilligt deltidsarbetslösa inom Handels avtalsområde.

Rätten till heltid är lika med rätten att kunna leva på sin lön och inte tvingas till att ta många arbetstimmar på obekväm arbetstid. Eller att tvingas att ha två jobb eller en partner som jobbar heltid. En ofrivilligt deltidsarbetslös får hela livet lita på sin partner att den delar med sig av sin inkomst eftersom vi även tjänar in mindre till vår pension.

Ibland vänds diskussionen så att det låter som att det inte ska finnas någon möjlighet att jobba deltid. Naturligtvis ska de som vill kunna fortsätta att jobba deltid. Vi alla lever ju i olika skeden i livet med olika familjesituation och olika ork. Om alla hade rätt till heltid och deltid var en möjlighet skulle många människor må bättre både psykiskt och fysiskt. Det skulle innebära lägre kostnader för både sjukvård och socialbidrag.

Vid Handels kongress i våras handlade många motioner om rätten till heltid, vilka både förbundsstyrelsen och kongress ställde sig bakom. Utvecklingen går i dag åt motsatt håll, arbetsgivaren vill anställa på så få timmar som möjligt för att kunna ”bolla” med oss anställda. Detta gör att vårt yrke inte känns särskilt attraktivt för unga att bege sig in i och stanna där. Det har helt enkelt blivit ett ”så länge-yrke”.

En gång i tiden var kanske butiksarbete ett extraknäck för hemmafruar. Så är det inte längre. Butiksarbetet är viktigt och vi måste höja statusen på det genom fler heltidstjänster. Vi vill göra butiksarbetet till ett yrke där människor stannar kvar och utvecklas, därför måste vi gå mot fler heltidstjänster.

I dag lyckas vi inte fullt ut att följa kollektivavtalet där det står ”vid arbetskraftsbehov ska i första hand deltidsanställda erbjudas ett högre antal timmar”. Visst, det är vår fackliga skyldighet att se till att kollektivavtalet följs. Men visst hade det varit enklare med en lagstiftning till hjälp?

Hoppas att arbetsgruppen om heltid, med parterna i handeln, kommer fram till något positivt för alla oss deltidsarbetslösa som vill jobba heltid och kämpar för det.

Fackklubbstyrelsen i Karlshamns
konsumentförening