Kravet på ett sjukintyg från förskolan hittades på av regeringen för några år sedan. Det skulle stoppa fusket med föräldrapenning för vård av barn. Kanske har det blivit så, säger Försäkringskassan, som utrett saken. Eller kanske inte. Den lilla nedgången i utnyttjade dagar kan också bero på att människor hellre tar ledigt på annat sätt, eller låter mormor och farfar stanna hemma när barnen är sjuka. Säkert är i alla fall att hanteringen av intygen kostar Försäkringskassan 7,5 miljoner kronor och att det är en otidsenlig och tidkrävande hantering.

Men intyg från förskolan vid vård av barn är inte det enda påhittet regeringen har för att stävja fusk. Det finns också ett förslag som går ut på att införa böter, en straffavgift för dem som får fel ersättning från den allmänna försäkringen, föräldrapenning eller sjukpenning till exempel.

Ja, visserligen är det ju redan straffbart att medvetet luras, men politikerna tänker sig att det ska finnas något mer vid sidan av detta. Den som lämnar felaktiga uppgifter så att utbetalningen blir fel bör också sättas åt på något sätt, även om det inte är så allvarligt att det kan leda till åtal. Som en slags uppfostran, litegrann ”se här vad som händer dig om du råkar slarva med blanketterna”.
”Den upplevda risken för att drabbas av en sanktionsavgift kan förväntas förmå enskilda att lämna korrekta uppgifter och bli mer noggranna beträffande de uppgifter de lämnar” slår den utredning fast som regeringen tillsatte om detta.

Nu är utredningen på remiss, organisationer och myndigheter ska få säga sitt. Åsikterna om ett nytt sanktionssystem är delade. Låter bra, tycker till exempel IAF, inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Saco, akademikernas fackliga organisation. Nja, vet inte riktigt, säger TCO, tjänstemännens organisation.
LO, arbetarnas organisation, tror inte att bidragsfusket är så omfattande som regeringen tror och tycker att ytterligare ett straffsystem är onödigt.

Den remissinstans som riktigt ordentligt sågar förslaget är Försäkringskassan. Argumenten är många: Det finns ingen forskning som visar att straffavgifter är avskräckande, avgifterna kan skada förtroendet för både myndigheten och trygghetssystemen, kostnaderna för att administrera dem är inte försvarbara, det blir svårt för Försäkringskassan att samarbeta med människor som ska rehabiliteras om de samtidigt ska straffa dem för slarv eller fel Och sist men inte minst: Använd pengarna till att utveckla verksamheten istället, så att samarbetet mellan Försäkringskassan och vanliga människor blir bättre istället för tvärtom.

Heja Försäkringskassan hoppas de lyssnar på er, ligger nära till hands när man läst deras remissvar. Och man inser att detta är en myndighet som fått klä skott för väldigt mycket som politikerna gett dem i uppdrag att göra. Vi får hoppas att straffavgifter för dem som missförstått eller slarvat när de fyllt i sin vab-blankett eller sjukanmälan inte blir ytterligare en sån uppgift.