När Handels a-kassa i maj ville förändra medlemsavgiften sa Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nej. IAF menade att a-kassan inte får ta ut högre avgifter för de som bara är med i a-kassan, än de som är med i både a-kassan och facket. A-kassan överklagade avslaget till förvaltningsrätten, men som nu gett IAF rätt.
– Det är egentligen lite för tidigt att säga vad vi ska göra, vi fick domen nyss. Men vi tittar på om man avvisat på felaktiga grunder eller om vi ska konstatera att vi helt enkelt får följa IAF:s beslut. Det lutar åt det sistnämnda, säger Kim Sandberg, föreståndare för Handels a-kassa.

Förvaltningsrätten menar att denna typ av beslut från IAF inte kan överklagas av a-kassan. Man hänvisar till Lagen om arbetslöshetskassor och menar att bara beslut om a-kassors registrering och rätt till statsbidrag får överklagas.

Vad som händer med medlemsavgifterna nu bestäms på a-kassans styrelsemöte nästa vecka. Det är tillåtet att behålla dagens avgifter, men om man däremot ändrar dem måste de hädanefter vara lika för alla. Mycket tyder på att avgiften sänks. Arbetslösheten har minskat, och den uteblivna sänkningen i maj har lett till att medlemmar fått betala för höga avgifter.

Detta kostar medlemskapet

Avgiften för de som är med i både a-kassan och facket är i dag 260 kronor i månaden (105 kronor i avgift till a-kassan + 155 kronor i arbetslöshetsavgift till staten).

För de som bara är med i a-kassan är avgiften 282 kronor (127 kronor till a-kassan + 155 kronor till staten).

Utöver avgiften till a-kassan betalar de som är med i facket en avgift till Handels. Den varierar utefter var man bor.

Räkna ut din totala avgift på Handels hemsida.

Får ha olika avgifter, om det finns skäl

Handels a-kassa har liksom många andra kassor länge haft olika medlemsavgifter för olika medlemskategorier, vilket tidigare godkänts av IAF. Varför myndigheten sa nej just nu beror på att den nyligen gjorde en kartläggning.

En a-kassa får ha olika avgifter för olika medlemmar, om det finns skäl för det. IAF anser att Handels a-kassa inte kunnat visa skäliga extra kostnader som motiverar det.

Handels a-kassa menar å sin sida att de måste ta ut en högre avgift för de som bara är med i a-kassan eftersom deras ärenden är mer krävande och dyrare att handlägga.