Oenigheten hänger samman med att det finns två fackförbund för tjänstemän på försäkringsbolaget Folksam: LO-förbundet Handels och TCO-förbundet FTF.
FTF, som är störst, har slutit ett treårigt avtal mellan 2011 och 2013 som innehåller löneökningar i procent utan några garantier för varje individ. Handels krävde i sina förhandlingar ett avtal som innehåller individgarantier. Det vill inte Folksam gå med på. Parterna har förhandlat sedan maj i år utan att kunna enas.

– En utvärdering av arbetsgivarens modell för lönesättning visade att den inte fungerar. Därför kräver vi fortfarande individgaranti i form av en ”stupstock”, säger Hans Rosengren som lett Handels förhandlingar.
Stupstock innebär att om facket och arbetsgivaren inte kan enas om hur lönepotten ska fördelas läggs den ut lika på alla anställda.

Förhandlingarna förs nu till en skiljenämnd där facket och arbetsgivaren utsett var sin ledamot och ordföranden är opartisk. Nämnden fungerar som medlare och ska presentera ett förslag till avtal. Om facket inte accepterar avtalsförslaget har man möjlighet att varsla om konflikt.
Förhandlingar inför skiljenämnden inleds i dag fredag. Ett avtalsförslag kan väntas inom någon eller några veckor.