Per Lilja jobbar på K-rauta i Örebro och är både facklig-poltiskt ansvarig och ordförande i avdelningens S-förening. På kongressen argumenterade han för att bevara täta band till Socialdemokraterna. Han välkomnar fokuseringen på trygga jobb och gemensam välfärd, men är skeptisk till det nya arbetssättet.
– Det finns risk att det blir övermäktigt att både samarbeta med tjänstemannafack och andra partier samtidigt som man håller fast vid samverkan med Socialdemokraterna.

Han ser en motsättning mellan den nya rollen som samhällspolitiskt ansvarig och uppdraget i S-föreningen.
– Jag är känd som sosse i Örebro och får nog problem om jag ska representera Handels i samarbete med andra partier. Jag är mer för att verka inifrån.

Per Lilja befarar att Handels S-förening nu blir mindre viktig i påverkansarbetet.
– Den ställs lite åt sidan. Snart kommer nog Handels facklig-politiska grupp inom både Miljöpartiet och Vänsterpartiet.