Handels nya samhällspolitiska handlingsplan bygger på kongressbeslutet från i våras att förbundet ska påverka politiken som en självständig aktör, och inte som passiv hejarklack till Socialdemokraterna.
– Det är inte Handels som stödjer Socialdemokraterna, utan Handels förväntar sig stöd av Socialdemokraterna för de frågor som är viktiga för våra medlemmar, säger Handels samhällspolitiska ombudsman David Eklind.

Tidigare har mycket av Handels påverkan i politiska frågor varit ”outsourcad” till partiet i form av Handels S-föreningar som finns i alla avdelningar. S-föreningarna, som är en del av partiapparaten, ska finnas kvar, men mer politisk påverkan ska ske i Handels egen regi.

Budskapet fokuseras på två områden: trygga jobb och gemensam välfärd. Handels krav på stopp för privata vinster i vård och skola är enligt David Eklind exempel på en fråga där förbundets politik är radikalare än Socialdemokraternas.

Att hålla partiet på armlängds avstånd anses viktigt för att kunna engagera unga butiksanställda. Arbetssättet ska också anpassas till dem, och kommunikationen ska ske ”ungdomligt och lättillgängligt”.
– Politiken har språk och koder som gör den ointressant för många ungdomar. Samtidigt delar många medlemmar våra uppfattningar i politiska frågor till exempel om trygga jobb. Det gäller att prata om saken på sätt som inte hindrar människor att engagera sig, säger David Eklind.

Alla avdelningar ska ha en påverkansgrupp som ska jobba för att föra ut Handels budskap i olika forum. Viktigast är att nå ut till medlemmarna på arbetsplatserna. Förtroendevalda får utbildning för att kunna vara ”idébärare” i mötet med sina arbetskamrater. Handels ska också synas i det lokala samhället, både på gatorna, i medier och i det politiska livet.

Samtidigt som Handels fortsätter samverka med Socialdemokraterna ska man också föra dialog med andra partier. Målet är även fördjupat samarbete med tjänstemannafacken inom TCO, som enligt Handels delar många intressen med LO-förbunden men åtnjuter större förtroende och framstår som modernare.  Tjänstemannafackens ovilja att förknippas med ett politiskt parti är enligt handlingsplanen ytterligare ett tungt skäl till att visa att Handels är självständigt i politiska frågor.

Handels samhällspolitiska
handlingsplan 2012--2016Profilera Handels i frågor om ungas arbetsliv.
Kommunicera "ungdomligt och snabbfotat".
Två fokusområden: Trygga jobb  och Gemensam välfärd .
Fortsatt samverkan med S, men Handels markerar större självständighet.
Dialog med andra partier.
Samarbete med tjänstemannafacken inom TCO.
Påverkansgrupp i varje avdelning.
Facklig-politiska arbetsgruppen byter namn till samhällspolitisk arbetsgrupp.
Ta initiativ till en tankesmedja för fackföreningsrörelsen.