I tisdags samlade departementet fackförbund, arbetsgivarorganisationer och Arbetsmiljöverket för att under en tvåtimmarsmangling lyssna in vad de tycker om en lag om slutna kassasystem.

I mars beslutade riksdagen att regeringen bör ta initiativ till att tillsammans med arbetsmarknadens parter ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering inom detaljhandeln. Handels har varit drivande i frågan.
– Slutna system är det mest rånpreventiva, och det går alldeles för långsamt utan en lag. Vi vill inte behöva svara på frågan, varför gjorde ni inget? säger Martine Syrjänen Stålberg, Handels arbetsmiljöombudsman som var med på sittningen.

Facket kan tänka sig att småbutiker som inte har råd att installera ett slutet kontantsystem kan undantas. Där ska man i stället träffa lokala överenskommelser om säkerheten. Däremot har facket ingen färdig definition på vad som ska få räknas som ett slutet system.

Från arbetsgivarsidan ser man med oro på en lag.
– Det är viktigt med åtgärder för att minska rånrisken, men det behövs inte sluten kontanthantering överallt. Där de har en hög risknivå finns det möjlighet att kräva det med den lagstiftning som finns, utifrån riskbedömningar. Arbetsmiljöverket har krävt slutna system i butiker de ansett vara så pass utsatta, säger Johan Bark på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.
– En lag skulle dessutom göra att väldigt många tvingades stänga, säger han och syftar på att systemet kostar 100 000-150 000 kronor per kassa.

Arbetsmarknadsdepartementet har inte planerat någon ytterligare sittning. Handels tror att ett lagförslag drar ut på tiden, eftersom regeringspartierna röstade emot ett sådant i riksdagen. Hur departementet ska gå vidare i frågan finns det inget svar på i dagsläget.
– Det är alldeles för tidigt att säga. Mötet var ett första steg, nu ska vi analysera vad de sa. Bollen ligger hos oss nu, säger Albin Molander, politiskt sakkunnig på departementet.