Från årsskiftet vill Handels a-kassa sänka medlemsavgiften till 222 kronor, en avgift som skulle bli lika för alla medlemmar. Det innebär en sänkning med 38 kronor för de som är med i både a-kassan och facket. För de som bara är med i a-kassan är sänkningen 60 kronor.
– Det är en rejäl sänkning, och då har vi också tagit hänsyn till fluktuationen i arbetslösheten. Vi får inte ta i för mycket för vi kan inte ändra för ofta, säger Kim Sandberg, föreståndare för Handels a-kassa.

För att den lägre avgiften ska bli verklighet måste förslaget godkännas av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Tidigare har Handels a-kassa tagit ut högre avgifter av de som bara är med i a-kassan och står utanför facket. Men i april sa IAF nej till denna skillnad. Handels a-kassa överklagade till förvaltningsrätten, men rätten avslog överklagan.

Förslag på ny avgift

Sänkning med
38 eller 60 kronor 

A-kassans förslag är att alla medlemmar från 1 januari ska betala 222 kronor i månaden (117 kronor i grundavgift till a-kassan + 105 kronor i arbetslöshetsavgift till staten). Arbetslösa ska betala 117 kronor.

I dag ligger avgiften för de som är med i både a-kassan och facket på 260 kronor i månaden. För de som bara är med i a-kassan är avgiften 282 kronor.

Utöver avgiften till a-kassan betalar de som är med i facket en avgift till Handels. Den varierar beroende på var man bor.

Räkna ut din totala avgift på Handels hemsida.