– Det var så fel, det Hemköp gjorde. Det vill vi verkligen att de ska veta. Vi kan inte bara ta en ursäkt och gå vidare, säger den anställda som skrivit amälan som all personal står bakom.

I början av oktober fick personalen på Hemköp och bageriet vägg i vägg reda på att det suttit dolda övervakningskameror i deras gemensamma lunchrum. Enligt personalen ska kartonger med varor ha ställts ut i lunchrummet. Det har tidigare varit okej att äta av överblivna matvaror men så är det inte längre.

I samband med att en bagerianställd filmades med ett kexpaket i handen, fick personalen reda på att de smygfilmades. Förutom att de anställda känner sig kränkta upplever de att kartongerna ställs dit för att provocera fram ”stöld” eftersom det tidigare har varit okej att äta av de överblivna matvaror som ställts i lunchrummet.

Att motverka svinn är den förklaring till övervakningskamerorna som Hemköp gett. Men att det är de anställda som står för stölderna ställer sig personalen på Hemköp starkt frågande till.
– Hemköp har nu tagit in vakter på kvällarna. Då är vi bara två som arbetar och vi sitter i kassorna. Väktarna har tagit flera personer som snattat. Det är där problemet finns. Men vi har fått höra att det inte går att lita på oss. Därför smygfilmades vi. Vem gör sådant?, säger personen Handelsnytt pratat med.

Datainspektionen kommer nu att granska kameraövervakningen. I ett första steg ges Hemköp möjlighet att berätta varför de har övervakat sin personal och bageriets anställda med dold kamera.

Personuppgiftslagen ger skydd

Övervakning måste meddelas berörda

Genom personuppgiftslagen, PuL, skyddas personers rätt till integritet.  I detta fall där kameror satts upp i ett personalutrymme gäller personuppgiftslagen. Enligt PuL, har den som sätter upp en kamera skyldighet att tala om att det sitter en kamera på området.  Tillsynsmyndighet är Datainspektionen.

Vanligt straff för otillåten kameraövervakning är tillsägelse och skyldighet att betala skadestånd till den eller dem som kränkts.  Men otillåten kameraövervakning kan ge fängelse i sex månader. Om brottet är grovt upp till 2 år.

Man kan också polisanmäla om man blivit smygfilmad, då gör man en polisanmälan om ofredande. I dagsläget har ingen polisanmälan mot Hemköp eller person på Hemköp gjorts.

Förutom de anställda på Hemköp har ägaren till bageriet vägg i vägg som delar lunchrum med personalen på Hemköp lämnat in en anmälan till Datainspektionen.