För att styrka detta, så lite historik. Handels var en av dem som tidigt sa nej till anslutning till EMU. Handels redovisade också sin klara syn på vad som skulle komma att hända om Alliansen styrt av Moderaterna (Det nya arbetarpartiet) skulle ta makten i Sverige. I dessa frågor har Handels varit väldigt klarsynt!

Vi varnade för vad som skulle kunna ske om vi anslöt oss till EMU och vi varnade tillika för vilket samhälle som skulle formas av Alliansen. Det vi nu ser i form av ekonomisk panik i länder med usel kontroll av sina skulder och ekonomier i obalans, påverkar inte bara medlemsländerna utan hela den globala marknadsekonomin.

Tillika så ser vi också hur den svenska välfärdsmodellen monteras ned, steg efter steg. I sin privatiseringsiver har Alliansen tappat förmågan att värna det samhälle som våra förfäder och föräldrar byggt upp.

Frågan är nu om vi som aktiva medlemmar i Handels alla är så klarsynta att vi vågar ifrågasätta vad som sker när det rapporteras om vanvård i äldreomsorgen, bristande resurser i skolan och ökande ungdomsarbetslöshet i konsekvens av en frånvarande arbetsmarknadspolitik som Alliansen äger. Är det någon som på fullaste allvar tror att genom att privatisera, så löser man problemen?

Jag är inte så naiv så att jag inte ser brister i både kommunal och regiondriven verksamhet, men dessa brister skall inte ligga till grund för att välja privata lösningar som gör skillnad på innehållet i plånboken för att kunna utnyttja dessa tjänster! Många av dessa privata företag som erbjuder detta utbud av privata tjänster är ju bidragsfinansierade (till exempel rot o rut) av den Allians som utmålat Socialdemokraterna som ett bidragsparti.
Klarsynthet vid nästa val är av vikt!

Anders Ryd