I Örebro finns Siba både i Marieberg och i Aspholmen och sammanlagt har kedjan 18 anställda där. I november sades nio av dem upp när företaget meddelade att Mariebergsbutiken läggs ned i slutet av januari 2012. Sju från butiken i Marieberg och två i Aspholmen får gå.
– Det var ganska väntat och länge flaggats för att kontraktet på Mariebergslokalen skulle sägas upp, säger Christer Drotth på Handels i Örebro.

Enligt honom beror nedläggningen, vad han förstår, på att hyran var för hög. Företaget däremot menar att läget inte motsvarar Sibas kriterier.
– Vi har helt enkelt kommit fram till att vi behöver lägga vårt fokus på andra områden. Vad som gör ett läge bra eller dåligt påverkas även av lönsamheten, säger Nora Ay, informationsansvarig på Siba. Enligt henne har hyran inte haft någon betydelse för beslutet.
 
Handels är nöjda med hur uppsägningarna skötts. Och enligt Christer Drott har de som sagts upp reagerat ganska bra.
– Företaget har varit snabba med att ordna med omställningsstöd och även företagshälsovorden har kopplats in. Det har inte varit några motsättningar i förhandlingarna, säger han.