Butiken har den senaste perioden utsatts för flera rånförsök och personer med missbruksproblem är ofta där. Men larmknappen har inte fungerat.
 – Det hjälpte inte ens att gråtande ringa och berätta om situationen för Telenor. Ingenting hände, berättar två av butikens tre anställda, som vill vara anonyma.

När de fick nog kontaktade en av dem Handels.
– Då ska du veta att facket är ingenting man vänder sig till inom ”Telenorfamiljen”. Gör du det kan du räkna med problem.

Handels och den anställde bestämde möte med Telenor för att diskutera arbetsmiljön. Men det mötet kom att handla om någonting helt annat. Före mötet hade den anställde larmat Arbetsmiljöverket som besökte butiken och konstaterade att säkerheten inte kunde garanteras. Butiken fick stänga till dess att larmet fungerade och personalen fått säkerhetsutbildning. När Arbetsmiljöverket två dagar senare kom för att se om detta hade gjorts var butiken öppen, trots att ingenting var åtgärdat. Telenor fick åtgärda allt under besöket.

På Telenor säger man att anledningen till att larmet inte fungerade när Arbetsmiljöverket var där första gången berodde på att man just då inte kunde testa larmet.
– Det är en brist som vi tagit till oss. Vi ser allvarligt på de anställdas säkerhet. De har nu fått utbildning. Däremot är det genom anmälan till Arbetsmiljöverket som vi fick kännedom om att anställda känt sig otrygga, säger Andreas Hamrin, presschef på Telenor.

Några dagar efter att den anställde larmat Arbetsmiljöverket kom beskedet: uppsägning.
– Fokus för mötet med Telenor flyttades om man säger så. Det är helt osannolikt att det bara några dagar efter inspektionen skulle ha skett en massa saker som är skäl för uppsägning, särskilt med tanke på att personen har varit anställd i flera år utan anmärkning. Jag ser detta snarare som en hämndaktion, säger Lukas Ringqvist, ombudsman på Handels.

Telenor tillbakavisar kritiken.
– Anmälan till Arbetsmiljöverket är ett skäl. Men det är inte själva anmälan i sig utan att den anställde farit med osanningar i anmälan. Vi har haft problem med den anställde tidigare, säger Andreas Hamrin.

Men både den anställde och en kollega är övertygade: Uppsägningen beror på anmälan. Facket anser att uppsägningen är ogiltig. Nu väntar förhandlingar på central nivå.

Fotnot: Telenor säljer bland annat mobiler och abonnemang och har cirka 2 200 anställda i Sverige. Runt 600 jobbar i butiker eller med eventförsäljning. Butikerna har Handels detaljhandelsavtal.

Arbetsmiljöverket ställer krav

Överfallslarm måste finnas

Arbetsmiljöverket ställer särskilda krav på arbetsgivare på arbetsplatser där det finns risk för hot och våld. Några krav:
Det ska finnas ett överfallslarm kopplat till en aktör, vaktbolag eller polis.
Anställda ska känna till säkerhetsrutinerna och vad de ska göra vid en vålds- eller hotsituation.
Vid återkommande våld ska de anställda få särskilt stöd och handledning.

Fakta om uppsägning

Uppsägning ska förhandlas med facket

En uppsägning ska förhandlas med facket. Facket kan ogiltigförklara uppsägningen. Om parterna inte är överens lokalt kan förhandlingarna fortsätta på central nivå. Skulle parterna inte komma överens i de centrala förhandlingarna kan frågan hamna i Arbetsdomstolen, om facket stämmer arbetsgivaren.