Ett 30-tal butiker och matställen måste stänga i början av januari. Handels uppskattar att hälften av de runt 90 anställda är butiksanställda, resten är ägare eller restaurangpersonal. De sägs nu upp, och det är ingen garanti att de får tillbaka jobben när saluhallen öppnar igen. Den lagliga rätten till återanställning gäller bara i nio månader, renoveringen kommer att ta runt tio.

– De allra flesta går ut i arbetslöshet. De jobbar på mindre företag som ofta inte har annan butiksverksamhet. Och det finns en viss osäkerhet bland de mindre företagen som kanske inte har kapital för ett så långt uppehåll, säger Jens Lindström, ombudsman på Handels i Göteborg.

Totalt runt 40 butiker hyr in sig under saluhallens tak. På grund av upprustningen fick sex butiker tidigare i år flytta till en provisorisk paviljong. Det kommunala fastighetsbolaget Higab som äger hallen säger att samma möjlighet till ersättningslokal inte finns när det handlar om så många butiker.
– Vi ger en stilleståndsersättning till näringsidkaren för utebliven vinst. Och om man anser att man har en nyckelperson anställd har man även i vissa fall fått ersättning så att man kan behålla den till man öppnar igen. Det har gjorts enskilda bedömningar, säger Higabgruppens förvaltningschef Johan Carlsson.

Enligt facket har bara någon enstaka anställd sluppit uppsägning tack vare ersättningen från hyresvärden, den har oftare gått till ägarna.

Fakta

120 år gammalt byggnadsminne

Stora Saluhallen byggdes för 120 år sedan.

Byggnaden är förklarad som byggnadsminne. Många känner igen saluhallen från det välvda taket.