Camilla Svensson har nyss flyttat till större lägenhet. Ekonomin har blivit stabilare sedan de tio timmar hon haft på sitt kontrakt på Ica Kvantum i Falköping har blivit 26 tack vare att en kollega har slutat. Med vikariat och inhopp kommer hon upp i heltid, men hon ser fram emot att få ytterligare fasta timmar på anställningsbeviset när det blir möjligt.
– Det är en trygghet att veta hur mycket man får jobba och när. Som det är nu blir det mycket oregelbundet, säger Camilla Svensson.

Att se till att deltidare får fler timmar är en viktig uppgift för Handelsklubben på Kvantum.
– För några år sedan hade vi mycket inringning av personal. Men nu har vi fått upp folks tjänstgöringsgrad, säger Marie Beroun som är klubbens sekreterare.
Det har lyckats så bra att i princip alla fast anställda som vill jobba heltid får det inom ett par år sedan de anställts. Marie Beroun och hennes styrelsekamrater pekar ut ett antal nycklar till att minimera den ofrivilliga deltiden:

1. En aktiv klubbstyrelse med gedigen facklig utbildning. Det krävs förtroendevalda som har tummen i ögat på arbetsgivaren och ser till att behov av arbetskraft varje gång i första hand täcks med dem som jobbar deltid och att erbjudandena ges enligt turordningen på laslistan. Det gäller både vid permanenta vakanser och tillfälliga inhopp. Nyanställningar ska inte ske i onödan.

2. Flexibla medarbetare. Varje anställd ska kunna så många arbetsuppgifter som möjligt för att underlätta arbetsrotation. Då blir systemet mindre sårbart och behovet av extra personal minskar. Alla som jobbar på golvet ska kunna hoppa in i kassan. Kassapersonal kan rotera till självskanning och självutcheckning. Varuplock av externa företag har avskaffats, vilket gett den egna personalen mer arbete. Flexibilitet handlar också om att den som vill ha heltidstjänst måste vara beredd att jobba på kvällar och helger.
– Förut jobbade jag enbart i kassan. I dag är jag brödansvarig och kan både sköta datorn och köra truck. Jobbet blir roligare när man kan mycket, säger Marie Beroun.
– Arbetsmiljön har blivit bättre sedan vi införde arbetsrotation, framhåller huvudskyddsombudet Gun Kling.

3. Bra dialog med arbetsgivaren. Om parterna har en samsyn om värdet av att de anställda får jobba så mycket de vill går mycket att lösa.
Robert Kjellman, personalansvarig i Falköpingsbutiken, bekräftar bilden.
– Nyckeln är att den anställda kan klara flera arbetsuppgifter och är beredd att jobba på kvällar och helger. Då kan vi på sikt låta den som vill jobba heltid göra det. Sen måste vi ändå alltid ha ett visst antal skolungdomar som kan hoppa in när det behövs, säger han.
Robert Kjellman håller inte med de arbetsgivare som har horder av deltidsanställda med motiveringen att det behövs ”många huvuden” för att bemanna butiken.
– Det är dyrt att ha många personer anställda. De ska ha arbetskläder och anställningsförmåner.

Med jobb som det går att leva på och arbetsvillkor som de anställda trivs med så stannar de länge.
– Då lönar det sig att ge utbildning och mer ansvar. Med bra samspel mellan arbetsledning och personal får man utväxling på verksamheten, säger Robert Kjellman.
Någon tvingande lag om rätt till heltid vill han inte veta av. Även Handelsklubben tycker det bästa är om fack och arbetsgivare kan lösa arbetstidsfrågan i samförstånd. Fast en starkare skrivning i kollektivavtalet om rätt till fler timmar skulle inte skada, anser Marie Beroun.

En nackdel med klubbens starka fokusering på att bevaka medlemmarnas arbetstidsmått är att schemat blir ryckigt. Det är ett rullande tvåveckorsschema som ofta ändras i sista minuten vid helger. Eftersom alla har timlön varierar också inkomsten varje månad. Om Marie Beroun får medlemmarna med sig ser hon nya utmaningar för klubben:
– Att kräva årsarbetstidsschema och månadslön.
 

Fakta

Så säger lagen och kollektivavtalet

Lagen om anställningsskydd § 25 a:

 

En deltidsanställd som har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid, har företrädesrätt till sådan anställning. Förutsättningen är att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses och att den anställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya uppgifterna.
 

 

Detaljhandelsavtalet § 4 Mom 4:

Vid arbetskraftsbehov ska i första hand deltidsanställda erbjudas ett högre antal timmar. Arbetsgivaren ska eftrsträva den inriktningen på sin personalplanering att deltidsanställda erbjuds arbete, om det är möjligt, i minst 20 timmar per vecka.

Ica Kvantum P-A:s Falköping

Nio deltidare vill ha fler timmar

Heltidsanställda: 55
Deltidsanställda: 13 (varav 9 vill ha fler timmar).
Inhoppande skolungdomar: 11.
Handelsmedlemmar: 48.
Öppettider: Alla dagar 8--21.
Omsättning 2009/10: 204 Mkr
Vinst: 4,3 Mkr.