Stärkt rätt till heltid är det avtalskrav som Handels förtroendevalda inom detaljhandeln rankat allra högst inför förhandlingarna. Handels har drivit kravet utan framgång i flera avtalsrörelser, men 2010 höjdes förväntningarna: Facket och arbetsgivarna tillsatte en arbetsgrupp som ska analysera situationen och försöka hitta sätt att erbjuda fler butiksanställda heltid.

Gruppen har besökt 24 arbetsplatser och tagit fram statistik. I december ska resultatet redovisas för parternas styrelser.
– Frågan är mycket komplicerad, men vi hoppas kunna flytta fram positionerna, säger Handels representant Tommy Tillgren, dock utan att avslöja något om vad arbetsgruppen kommit fram till.

Svensk Handels förhandlingschef Bo Cederlöf är lika förtegen men sammanfattar arbetsgivarnas allmänna hållning:
– Vi ser många fördelar med att anställda får jobba heltid, men vi måste ha deltidsanställda för att kunna bemanna butikerna när kunderna vill handla.

Möjligheten – och viljan – att bemanna med heltidstjänster varierar kraftigt mellan butiker av olika storlek och i olika branscher. Vikande försäljning försvårar saken ytterligare, och just nu går utvecklingen åt fel håll, sett med fackets ögon. Kedjor som Akademibokhandeln, Kicks och Polarn O Pyret har gjort neddragningar genom att minska antalet timmar för medarbetarna.

S-ledaren Håkan Juholt har lovat lagstifta om rätt till heltid om partiet vinner valet 2014. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) har uttalat sig för fler heltider i omsorg och handel men är försiktigare med tvångsmedel. Frågan är om facket verkligen vill ha en lag om heltid?
– Vi tror att vi behöver lagstiftning i botten, men att den måste kompletteras med avtalslösningar, säger Tommy Tillgren.

Klassiska argument för fler heltidstjänster är att heltidsanställda kan leva på sin lön, blir lojalare och mer motiverade att stanna i yrket och utveckla sin kompetens. Kort sagt att yrkets status höjs.

Det skulle i sin tur stärka facket. Handels får lättare att värva medlemmar om de anställda har starkare anknytning till arbetsplatsen och stannar kvar i yrket längre. Då blir det lättare att bilda tuffa fackklubbar som, likt den på Kvantum i Falköping, utövar inflytande på arbetstider och schema.