Målet är att 70 procent av alla tillsvidareanställda ska ha minst 32 timmar och att max 5 procent av alla arbetade timmar ska utföras av korttidsanställda. Det är i dag uppnått på ett fåtal varuhus och ligger för hela Sverige på 65 respektive 7 procent.
– Nyckeln till framgång är att facket och företaget arbetar tillsammans lokalt på varje varuhus. Lösningarna kan vara arbetsrotation, personalpooler eller kombinationstjänster mellan butik och restaurang, säger Therese Möller, facklig samordnare på Ikea.

H&M har som mål är att nyanställda som har butiksjobbet som sin försörjning ska ha minst 25 timmar. I H&M Sverige har i dag 20 procent av de anställda heltid, medan siffran för Stockholm är 45 procent enligt fackklubben. En enkät har visat att det främst är i storstäderna som anställda vill ha heltid, medan idealet i landsorten är 33–35 timmar.
– Fackets viktigaste uppdrag är inte att se till att alla får heltid men att höja kontrakten. Det förutsätter att det finns klubb eller fackombud i butiken. Det är svårt att upprätthålla ambitionen om försäljningen minskar, säger Agneta Ramberg i H&M:s centrala fackliga grupp.