Handels har kontaktat juristerna på LO-TCO rättsskydd för att överklaga kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Om HFD ändrar kammarrättens dom blir det ett prejudikat som innebär att gravida frisörer i framtiden lättare kan få ersättning. Om kammarrättens dom står fast blir det tvärtom svårare.

Handels arbetsmiljöombudsman Martine Syrjänen Stålberg är starkt kritisk till kammarrättens beslut att neka Sophia Sääf och de andra frisörerna graviditetspenning.
– Heltokigt. Kammarrätten reducerar arbetsmiljön till tunga lyft. De underskattar tre inslag i en frisörs arbetsmiljö: hur tungt det är att stå och gå hela dagarna, hur svårt det är att få en bra arbetsställning när magen är i vägen, och riskerna med kemikalier i jobbet.

Kammarrättens beslut går stick i stäv med vad Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) slog fast så sent som i november: att fler gravida kvinnor bör beviljas graviditetspenning. ISF kritiserar i sin rapport Försäkringskassan för att alltför ofta kräva tunga lyft i arbetet. Enligt ISF har Försäkringskassan inte anpassat sin tillämpning till de senaste 30 årens utveckling inom medicin och arbetsliv.

I maj i år slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att Försäkringskassan måste bedöma kvinnors rätt till graviditetspenning i varje enskilt fall. Tidigare tolkade Försäkringskassan lagen så att hela yrkeskategorier kunde nekas ersättningen.