Hos oss finns en lång tradition av samverkan som inneburit att Handels fått ett stort mått av inflytande inom politiken. Många politiker inom såväl landsting som kommuner har sitt ursprung i Handels vilket skapat ett naturligt kontaktnät med politiker som många gånger varit till stor nytta i vårt fackliga arbete.
På motsvarande sätt upplever vi Handels stöd till partiet som mycket vikigt. Då talar vi inte om ekonomi i första hand utan att Handels som organisation tar ställning och driver politiska frågor i sitt vardagliga arbete.

Från högeralliansen upplever vi ett ständigt krig om det välfärdssamhälle som den samlade arbetarrörelsen skapat. Se på a-kassan och sjukförsäkringen som Borg och Reinfeldt gjort sitt bästa för att slå sönder. Se på privatisering av apotek och sjukhem som lett till att riskkapitalbolag skäl pengar från skattebetalarna för placering i skatteparadis i stället för att skapa en bra omvårdnad av våra äldre. Se hur privata bolag inom skolan håller nere resurserna för att skapa stora vinster till ägarna. Eller se de hundratals miljarder som via skattesänkningar överförts från vanliga löntagare till dem som åker i gräddfilen i vårt land.

Slutsatsen måste bli att den facklig-politiska samverkan inte bara bör bestå utan stärkas om vi ska ha någon möjlighet att skapa ett Sverige präglat av solidaritet och trygghet.
Vi vet att vårt förbund vill vara med och ta sin del i kampen för att skapa det goda samhället.

Bernt Sjöström och Kennet Krüger
stolta medlemmar i Handels och Socialdemokraterna