– Vi är jättenöjda, säger Mikael Gäfvert, i klubbstyrelsen, som skickade in anmälan till Datainspektionen.

Dagab, som är Axfoods butikskedjors varuleverantör, har ett prestationsbaserat lönesystem bland annat utifrån orderplockning.  För att mäta detta använder sig företaget av ett datoriserat övervakningssystem. Det får man göra.

Men övervakningen på en av varumottagningarna utanför Göteborg har varit mer närgången än tillåtet. Företaget har övervakat hur långa raster personalen tar – och det utan att ha informerat de anställda eller förhandlat med facket. Så får man inte göra, menar Datainspektionen som granskat fallet.

Mikael Gäfvert anade oråd när personalen började kallas upp en och en till arbetsledningen. Där fick de ett papper där varje tid som deras truck stått stilla var understruken med röd penna.  Sedan skulle de svara på varför de inte arbetat vid dessa tillfällen. Han började leta information om hur anställda får övervakas och hittade ett liknande fall som gällde ett av Carlsbergs lager. Där stod det klart och tydligt att övervakning av raster inte får göras enligt personuppgiftslagen, pul. Mikael Gäfvert gick till arbetsledningen.
– Jag möttes av total oförståelse. De såg inga problem med det överhuvudtaget.

Då anmälde Mikael Gäfvert Dagab till Datainspektionen. Beslutet kom i förra veckan. Dagab får inte övervaka hur anställda tar raster eller utför sina arbetsuppgifter. Däremot får de övervaka anställda för att kunna betala ut prestationsbaserad lön. Hur detta ska ske ska förhandlas med facket och de anställda måste informeras samt samtycka till att övervakningen sker. De måste också få veta hur övervakningen görs samt hur personuppgifterna behandlas.
– Jag hoppas att det blir förhandlingar med oss i facket snart, säger Mikael Gäfvert.

Dagab erkänner att de gjort fel.
– Men vi har inte systematiskt övervakat hur anställda tar raster. Vi har inget system vars huvuduppgift är att övervaka anställda, men vi kan ta ut uppgifter om prestation i våra lagerstyrningssystem. Jag kan tänka mig att det handlar om fall där man inte varit överens om hur raster påverkat den anställdes prestation. Men övervakningen ska inte användas så och vi kommer inte att göra det i fortsättningen, säger Johan Svahn, personalansvarig på Dagab i Göteborg.

Dagab i Göteborg ska nu påbörjat arbetet med hur övervakningen ska se ut, hur de anställda ska informeras samt hur samtycke från personalen ska uttryckas. Som ett första steg har de tagit bort möjligheten för anställda att se hur andra anställda jobbar under dagen. Något som tidigare kunnat göras på varumottagningens arbetsdatorer.

Fakta om Dagab

Levererar dagligvaror till Axfoods butiker

Dagab levererar bland annat dagligvaror, som livsmedel, till Axfoodkoncernens butikskedjor Willys, Hemköp, PrisXtra och Tempo samt till Vi-handlarna.

Dagab har två huvuddistribunaler, en i Göteborg och en i Stockholm samt två färskvarulager i Borlänge och Jönköping.