– Att så många känner sig hotade på jobbet. Det är mer än man kunde ana. Det är inte okej, säger Martine Syrjänen Stålberg, Handels arbetsmiljöombudsman.

Marianne Niklasson vet hur det är att vara rädd. Hennes arbetsplats Coop Konsum i Kristinehamn har drabbats av fyra rån och ett rånförsök. Vid ett av rånen var hon den som blev utsatt.
– Jag tänker på det varje dag, risken att det kan hända igen. Tanken kommer alltid när jag tar på mig det bärbara larmet på kvällen. I dag kan jag hantera rädslan. Den har blivit vardag för mig.
Hon upplever att det inte bara är rån som skapar otrygghet. Även snatterier, påverkade kunder, tillfällen när man nekar folk att köpa öl och cigaretter kan bli hotfulla.

I Handels senaste enkätundersökning om rån, hot och våld svarade 24 procent att de känt sig hotade på jobbet. Det är vanligare i storstadsregionerna. I Stockholm och Västra Götaland har omkring 30 procent upplevt hot. 20 procent är rädda för att bli rånade på jobbet. Nästan sju av tio tänker minst någon gång per år på att rån skulle kunna inträffa. Minst 8 procent har utsatts för rån, man räknar med att siffran är i underkant.

Säker kontanthantering, säkerhetsutbildning, dubbelbemanning främst på sena kvällar, överfallslarm, övervakningskameror och väktare tycker de som svarat är bra åtgärder. Bara hälften tycker att arbetsgivaren gör tillräckligt. Medlemmarnas önskemål går hand i hand med Handels. Nu tänker facket jobba hårdare för att fler butiker skaffar slutna kassasystem, till exempel genom lagstiftning.
– Det är säsongsmässigt värst nu. Man kan se en peak av rån i jul- och, mellandagshandeln och under de mörka månaderna november till februari, säger Martine Syrjänen Stålberg.

29 procent av de som drabbats av rån eller rånförsök har känt ökad oro, rädsla och ångest. 9 procent har bytt arbetsplats, arbetsuppgifter eller bransch. För 8 procent har rånet eller försöket lett till sjukskrivning. Marianne Niklasson var både sjukskriven och bytte butik under ett år. Stödjande kollegor har betytt mest för att hon skulle kunna komma tillbaka, men också saker som överfallslarm och att hon aldrig jobbar ensam.
– Jag har bestämt att rånaren inte ska få vinna över mig. Men mina barn får inte jobba i affär, det vill jag inte, säger Marianne Niklasson.

Fakta undersökningen

1 300 personer svarade
• Undersökningen gjordes under oktober och november, av Novus Opinion.
• 1 291 personer svarade på enkäten. 842 kvinnor, 449 män.
• Urvalet är slumpmässigt stratifierat. De som svarat kommer från en medlemspanel från fackhandeln, dagligvaruhandeln, frisörer och "annat", till exempel extraarbetande studenter.
• Resultaten har viktats så att de svarande är representativa Handels medlemmar gällande kön, ålder och förtroendeuppdrag.