Handelsnytt har tidigare berättat om arbetsklimatet i butiken. Det har handlat om kontrakt på bara en timme och arbetstider som strider mot arbetstidslagen. Men också om hur hotfull personalen upplevt butikschefen. Coop ansåg att kritiken kom från ett fåtal, men efter påtryckningar från anställda och fack gjordes alltså en arbetsmiljöundersökning.

För företagshälsovården som var de som gjorde undersökningen har många anställda berättat om en dominant och hätsk stämning på jobbet, om hur de plötsligt kan bli utskällda av butikschefen och hur ingen vågar säga någonting på mötena.

Men butikschefen blir kvar. Coop har tagit fasta på att majoriteten av de anställda trots allt, enligt undersökningen, har tilltro till själva ledningsgruppen. Däremot ska butikschefen och ledningsgruppen få utbildning i psykosocial arbetsmiljö.
– Det handlar om beteende och hur man behöver vara tillgänglig. Under resans gång har också butikschefen fått det tydligt för sig vad som inte är accepterat beteende. Vi har fortsatt förtroende för såväl butikschef som ledning, säger Björn Jigander, personalansvarig på Coop Butiker och Stormarknader.

Handels i Göteborg vet inte riktigt hur de ska tolka att undersökningen visar att anställda har tilltro till ledningsgruppen.
– Det går ju emot den starka kritiken mot ledarskapet, som är oroväckande. Men nu ska ju utbildning se till att det blir en ”butik i harmoni” som Coop uttrycker det. Vi kommer att följa det arbetet. Vi vill att ledarskapet ändras, säger Jerker Knutsson, ombudsman på Handels i Göteborg.