Arbetsmiljöverket, AV, krävde att den råndrabbade Nettobutiken vid Värnhemstorget i Malmö skulle skaffa slutet kassasystem, som gör kontanter oåtkomliga för personalen. Men butiken slapp installera det när Netto överklagat. AV hade möjlighet att i sin tur överklaga, men har valt att inte göra det.

– Vårt uppdrag är att ligga på arbetsgivare, men ibland kan vi bli väl offensiva. Det kan finnas andra saker än sluten kontanthantering som ger minst lika god säkerhet. Jag förstår fackets frustration, men man ska inte tolka det här som att vi aldrig mer kommer ställa krav på sluten hantering, säger Mats Ryderheim, chef för Arbetsmiljöverket i Malmö.

Anledningen till att Netto slipper skaffa det slutna kontantsystemet är att butiken redan har den enklare varianten sedelboxar, besök av ordningsvakter och kameraövervakning. Butiken har öppet som längst till 20 och inget ensamarbete.

Handels hoppades att AV skulle överklaga. Fler slutna kassasystem är en facklig hjärtefråga.
– Förvånande och sorgligt. Det var ett principiellt viktigt fall, säger Martine Syrjänen Stålberg, Handels arbetsmiljöombudsman.

Läs också tidigare artikel

Fakta överklagan

Sista instans Högsta förvaltningsdomstolen

Netto började med att överklaga Arbetsmiljöverkets, AV:s, beslut till förvaltningsrätten. Den gav AV rätt. Men Netto fortsatte att överklaga till nästa instans, kammarrätten, som gav AV fel och företaget rätt att slippa slutna kassor.

I de fall kammarrättsdomar överklagas görs de till Högsta förvaltningsdomstolen. Alla överklaganden prövas dock inte där, domstolen måste ge prövningstillstånd.

Fakta 

Handels har inga juridiska befogenheter

Än så länge är det bara Arbetsmiljöverket som kan tvinga en arbetsgivare att skaffa slutet kassasystem. Handels har inga juridiska befogenheter i det fallet. Facket kan däremot anmäla ett företag till Arbetsmiljöverket, som i sin tur kan driva frågan.

Det är arbetsplatsers skyddsombud, huvudskyddsombud och Handelsavdelningarnas regionala skyddsombud som kan ställa krav på åtgärder via Arbetsmiljöverket.

Riksdagen beslutade i våras att det ska tas fram en lag om slutna kassor, men arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) motsätter sig en lag i en replik till en debattartikel från Handels i Svenska Dagbladet. Dels för att det skulle bli stelbent, dels för att Arbetsmiljöverket redan har möjlighet att ställa det kravet.