Det krävdes medling av en skiljenämnd för att få till ett avtal mellan Folksam och Handels som har förhandlat sedan i maj (se tidigare artikel). Avtalet gäller från 1 januari 2011 till 31 december 2013.
– Skönt att det äntligen är färdigt, kommenterar Handels klubbordförande för fastavlönade tjänstemän på Folksam, Helene Thylin.

Stötestenen har varit Handels krav på garantier för viss löneökning för varje individ. Folksam har vägrat och hänvisat till avtalet med TCO-förbundet FTF som helt saknar individgarantier, och där lönen bestäms i en så kallad lönedialog mellan chefen och den anställde.

Det avtal som skiljenämnden föreslog och fack och arbetsgivare accepterade innebär att varje individ är garanterad minst 200 kronor första året, 150 kronor andra året och 100 kronor tredje året.

För 2011 är löneutrymmet minst 2,5 procent. För 2012 och 2013 kommer fack och företag att förhandla om löneutrymmet under nästa år.
– Jag är väldigt glad att vi fått ett avtal med en generell lönedel. Men visst känns det lite konstigt med ett avtal där man inte vet vad det blir för pengar, säger Helene Thylin.

Avtalet innehåller också en arbetsgrupp om avtrappning i arbetet för äldre anställda, och en överenskommelse om förbättrad lönestatistik.