Jag stöder Handels förslag på öppettider, speciellt på kvällen. Ska arbetsgivare kunna kräva att de anställda ska få offra tid från bland annat nära och kära för att vissa ska kunna handla på dessa tider? Troligtvis är det även sämre med utbudet av aktiviteter, evenemang som de anställda kan medverka i, då de inte jobbar.

Är det rimligt att anställda inom handeln behöva serva andra på dessa extrema tider?
Har det gjorts undersökningar som visar vilka det är som handlar på ”udda tider”? Kan det vara så att bara för att det är öppet så väljer en del att handla just då i stället?

Eftersom det hitintills verkar vara svårt att möta arbetsgivarnas krav gällande utökade öppettider, så skickar jag med följande förslag som kan läggas fram nästa gång parterna träffas. Begär att kunderna ska betala ett högre pris mellan lämpliga klockslag, som givetvis ska gälla hela branschen.

Kanske får detta fler att avstå från köp så att det inte längre blir lönsamt att ha dessa öppettider. Om kundantalet ändå inte minskar, så se till att de anställda får en stor del av dessa pengar. Det är det minsta man kan begära.

John