Alla Handelsmedlemmar som tjänar under 8 000 kronor i månaden får från 1 januari betala förbundets lägsta avgift 110 kronor. Inkomstgränsen har hittills varit 5 000 kronor i månaden. Genom att göra det billigare för större grupper av låginkomsttagare att vara med i facket hoppas Handels kunna rekrytera fler medlemmar som arbetar deltid.

I inkomstklasser över 8 000 kronor höjs fackavgiften till förbundet med 1,8 procent. Det motsvarar mellan 3 och 12 kronor i månaden beroende på inkomst.
Avgiften kommer samtidigt att bli mer lika mellan Handels avdelningar. Avdelningarnas frihet att bestämma sina egna avgifter minskas, så att avdelningsavgiften får avvika högst 10 kronor upp eller ner från ett medianvärde.
Ändringarna beslutades på Handels kongress i våras. Kongressen beslutade samtidigt att tillsätta en utredning som ska se över avgiftssystemet för framtiden.

Handels a-kassa sänker samtidigt medlemsavgiften med 38 kronor för fackmedlemmar och 60 kronor för dem som bara är med i a-kassan. A-kasseavgiften blir därmed 222 kronor för alla som inte är helt arbetslösa.

Fakta: medlemsavgifter

Så kan du räkna ut din avgift


Förbundsavgift:
Höjs nästa år med 1,8 procent, dvs mellan 3 och 12 kronor i månaden beroende på inkomst. Men alla som tjänar under 8 000 kronor betalar 100 kronor till förbundet. Övriga betalar mellan 146 och 308 kr/mån.

Avdelningsavgift: Blir mer lika mellan olika avdelningar -- kan variera 10 kronor upp eller ner kring ett medianvärde i varje avgiftsklass. För inkomster upp till 8 000 kr är avgiften 10 kr. Övriga betalar mellan 41 och 154 kr.

A-kasseavgift: Sänks med mellan 38 och 60 kronor och blir 222 kronor. Den består av 117 kr grundavgift och 105 kr arbetslöshetsavgift. Den som är helt arbetslös en kalendermånad ska betala 117 kronor.

Den som tillhör en avdelning med medianavgift och är medlem i både Handels och a-kassan betalar mellan 332 och 662 kr/mån.

Exempel: Den som tjänar 20 000 kronor i månaden ska betala: 261 (förbund) + 115 (avdelning) + 222 (a-kassa) = 598 kr.

Räkna ut din avgift: www.handels.se/medlemsavgift