Anställda på Stockholms Stadsmission som jobbar i second hand-butikerna går i dag på detaljhandelsavtalet. Andra anställda inom organisationen har i stället ett vård- och omsorgsavtal, särskilt utformat för anställda inom idéburen sektor. Nu har Stockholms Stadsmission sagt upp detaljhandelsavtalet och vill att även butiksanställda ska få lön och andra villkor enligt samma vård- och omsorgsavtal.

Ett nytt avtal skulle bland annat innebära att de anställdas ob-ersättning för helgarbete mer än halverades. Dessutom är lägstalönerna lägre med vård- och omsorgsavtalet.
– Det är inte rimligt. Jobbar man i en butik så ska man omfattas av detaljhandelsavtalet. Anställda inom Stadsmissionens butiker ska inte ha sämre villkor än andra butiksanställda. De här människorna jobbar ju inte i första hand med vård och omsorg, säger Jannika Fahlander, ombudsman på Handels.

På Stadsmissionen däremot tycker man att alla anställda inom organisationen bör ha samma avtal. Som det är i dag har redan 12 av 34 tillsvidareanställda på butikerna vård- och omsorgsavtalet.
– Som det är i dag har till exempel alla över fyrtio år sex veckors semester, och tjänstepension förutom de som jobbar i butikerna och går på detaljhandelsavtalet. De har fem veckor och ingen tjänstepension. Vi vill ha lika villkor för alla anställda, säger Janna Hellerup Ulvselius, verksamhetschef på Stadsmissionen.

Hon vill dessutom poängtera att det inte rör sig om ett vårdavtal utan ett avtal utformat för anställda inom idéburen sektor.
– Vi är framför allt en social verksamhet och våra anställda är lika mycket handledare åt människor som arbetstränar eller rehabiliteras som de är butiksanställda, säger Janna Hellerup Ulvselius.

Nyligen hade Handels en förhandling med en second hand-butik i Motala, där butiksägaren ville byta från Handels avtal till ett av Kommunals avtal. Bytet blev inte av då Handels och Kommunal var överens om att butiker är Handels avtalsområde. På Stockholms Stadsmission är det antingen Kommunal eller Vision som organiserar de anställda.
– Och Kommunal har ju redan sagt att de inte ska organisera butiksanställda, säger Jannika Fahlander.
Och även Eva Pettersson, verksamhetschef på Vision i Stockholm, har svårt att se hur hennes förbund skulle kunna organisera de anställda på Stadsmissionens butiker.
– Detaljhandel är ju inte vårt område även om vi organiserar andra delar av Stadsmissionen, säger hon.

Under januari ska Handels och Stockholms Stadsmissions arbetsgivarorganisation Arbetsgivaralliansen träffas och diskutera frågan.