Den 1 januari hade Handels 120 699 medlemmar i yrkesaktiv ålder – det är 167 fler än ett år tidigare. Efter att förbundet förlorat nästan 29 000 medlemmar sedan 2005 ser det äntligen ut att ha vänt uppåt.
– Vi har vänt en långvarig nedgång tack vare ett långsiktigt arbete med medlemsvärvning, säger Handels verksamhetschef Stefan Carlén.

Han pekar på flera förbundsgemensamma kampanjer för att värva nya medlemmar . Man har satsat på att utbilda dem som ska värva och att sprida framgångsrika metoder mellan avdelningarna. I ett särskilt projekt arbetar 17 pensionärer med att ringa upp personer som enbart är med i a-kassan för att försöka få dem att gå med i facket.

Stefan Carlén anser att det finns förutsättningar för ännu bättre resultat 2012. I januari anställs 20 personer i det nya projektet Handels Direkt.
– Vi centraliserar alla inträdes- och utträdessamtal och får mycket bättre kontroll. Framtiden ser ljusare ut, säger Stefan Carlén.
Målet är att medlemstalet ska öka, men han är försiktig med att ange med hur mycket.
– Om vi är ett eller två tusen fler om ett år så är det jättebra. Om vi väl börjar öka så blir det lättare att bli ännu fler.

Alla försök till medlemsvärvning inriktas på personer som är yrkesaktiva i Handels branscher. Samtidigt blir pensionärsmedlemmarna färre, vilket gör att den totala medlemssiffran minskat med 375 under 2011. Stefan Carléns förklaring är att många medlemmar över 60 år gick ur facket när a-kassan blev dyrare år 2007, och att inflödet av pensionärsmedlemmar därför minskat sedan dess.

Fakta

Handels medlemstal                    Totalt          Exklusive pensionärer
1 jan 2012    144 891        120 699
1 jan 2011    145 266        120 532
1 jan 2005    171 947        149 660

Enligt preliminära siffror har de 14 LO-förbunden tillsammans minskat med cirka 12 000 aktiva medlemmar under 2011.