Anställda på ytterligare tre mindre Expertbutiker fick strax före jul besked om att deras arbetsplatser läggs ned. En butik i Karlskrona, en i Motala och en i Avesta. Dessförinnan stängde båda kedjans butiker i Norrköping.  Allt är en del av att kedjan ser över sin verksamhet för att bli mer lönsam.

I samband med att tidigare konkurrenten Onoff gick i konkurs köpte Expert företagets butiker på 30 orter. På 4 av orterna har nu gamla Expertbutiker stängts. Det rör sig alltid om den mindre butiken. I 3 av fallen är butiken franchise eller ingår i Expert Sverige som är ett annat bolag. Då gäller ingen gemensam turordning. Därmed är det den gamla Expertpersonalen som förlorar jobbet till förmån för den övertagna Onoff-personalen.

Bara på 4 av de 30 orter där Expert köpt gamla Onoff saknas dubbeletablering. På de flesta av orterna består dubbeletableringen i att det finns en mindre franchisebutik eller butik som ingår i Expert Sverige och en stor före detta Onoff.

Handelsnytt har sökt vd för Expert Magne Solberg för mer information och en kommentar.

Läs tidigare aritklar:

Expert stänger båda butikerna i Norrköping

Gamla Expert stänger i Växjö

Fakta: LAS

Det här är gemensam turordningEnligt Lagen om anställningsskydd, Las, gäller sist in på arbetsplatsen -- först ut vid uppsägningar.  Då Expert tagit över Onoffs anställda när de köpte butikerna gäller gemensam turordning oavsett om den anställde från början haft sin anställning hos Onoff eller Expert.