När Björn Ekman kom tillbaka från semestern i somras hade han fått ett nytt schema. Han skulle börja jobba andra helger. Tidigare var hans arbetstider anpassade till att han har delad vårdnad om sin son, som är hos honom varannan helg och två dagar mitt i veckan. Han är föräldraledig på deltid och jobbar 80 procent.

– De hade bytt mina helger utan att säga till. Jag fick skaffa barnvakt och missade den lediga tiden med sonen. Det kändes som det enda jag gjorde var att lämna honom hos farsan och morsan. Exet jobbar också helg och kunde inte byta. Jobbigt var det, säger Björn Ekman, som är säljare och också klubbordförande.
Han fick ansöka om ny ledighet och sedan november matchar schemat hans tider med sonen igen.

Varför stämmer ni Media Markt, när de gjorde rätt till slut?
– De har tidigare tagit hänsyn till Björns behov utan att han har behövt söka föräldraledigt. Det är dessutom tekniskt omöjligt att som lagen säger söka ledigt två månader innan, om man som Björn fick det nya schemat en vecka innan det skulle gälla, säger Oscar Englund på Handels i Växjö.

Enligt varuhuschefen byttes Björn Ekmans helger för att en anställd på hans avdelning slutade, och alla jobbar varannan helg.
– Jag hade inte tolkat att det var specifika helger han behövde vara ledig. Men med de önskemål som inkommit har vi anpassat tillbaka schemat, säger chefen Bank Bergström.

Facket anser också att Björn Ekman fick information om schemaändringen för sent. Schemat skulle börja gälla i september, han fick veta det först 22 augusti eftersom han hade semester. Enligt kollektivavtalet ska information ges minst en månad i förväg, om det är möjligt. Varuhuschefen menar att semestertiderna gjorde att det inte var möjligt, och enligt honom fick Björn Ekman behålla sitt gamla schema en månad.

Handels stämmer Media Markt i Arbetsdomstolen. Får facket rätt ska företaget betala 125 000 kronor till Björn Ekman för brott mot föräldraledighetslagen och kollektivavtalet, och 75 000 kronor till Handels.

Fakta om föräldraledighet

Den anställde får bestämma

Om den anställde och arbetsgivaren inte kommer överens om hur ledigheten ska tas ut vid förkortad arbetstid, ska den förläggas som den anställde vill. Detta gäller dock inte om det innebär en "påtaglig störning" i verksamheten.

Källa: Föräldraledighetslagen 14 §