Att fack och arbetsgivare i handeln står långt ifrån varandra blev tydligt när de i dag bytte avtalskrav. Handels lönekrav följer vad majoriteten av LO-förbunden enats om: 860 kronor mer per månad för lagerarbetare och en hundralapp extra till butiksanställda i ett ettårigt avtal.

Svensk Handel svarade med att erbjuda exakt det som industrifacken fick i december: 3,0 procent på 14 månader. Översatt till kronor i ett tolvmånadersavtal innebär det 553 kronor per månad i de kvinnodominerade butikerna och 613 kronor på de mansdominerade lagren – raka motsatsen till Handels krav på större löneökningar för butik än lager.
– Vi har elva LO-förbund bakom oss i kraven på att jämna ut lönerna mellan mans- och kvinnodominerade branscher. Handels kan bli det första LO-förbund som för den diskussionen med motparten, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren.

Först om ett par veckor kommer Handels att presentera sina krav om rätt till heltid för butiksanställda och användning av bemanningsföretag på lager. Fack och arbetsgivare har behandlat frågorna i gemensamma arbetsgrupper som ska presentera sina resultat  i månadsskiftet januari/februari.
– Vi kommer att yrka ett antal olika delar som handlar om rätt till heltid och fler timmar för deltidare. Och på lagren är det viktigt att företagens egen personal får göra så mycket som möjligt av arbetet, även om vi accepterar bemanningsföretag som komplement vid arbetstoppar, säger Tommy Tillgren.

Med stöd av LO kräver Handels också färre korttidsanställningar och tryggare jobb.
– Vi vill att korttidsanställda snabbare än i dag ska kvalificera sig för en tillsvidareanställning.

Svensk Handels vd Dag Klackenberg hänvisar till industrins avtal som ett märke att hålla sig till. Löneökningar i kronor i stället för procent, och jämställdhetspengar till detaljhandeln finns det knappast utrymme för i dag, menar han.
– Ekonomin är osäker, konsumenterna tvekar och många handelsföretag går dåligt, säger Dag Klackenberg.
När det gäller frågorna om inhyrning och heltid är han skeptisk till att införa några större nyordningar i ett avtal på 12 eller 14 månader.
– Vi får se när arbetsgrupperna är klara. Men med långa avtal ökar chansen att komma överens om ändrade villkor.
Nya avtal för handeln ska börja gälla den 1 april.

Fakta

Handels avtalskrav

Handels krav för detaljhandeln (butiker)

Löneökningar med 960 kronor per månad och heltidsanställd (860 + 100 kronor i jämställdhetspott).
Minimilönerna höjs med 860 kronor.
Alla andra lönetillägg och ersättningar höjs procentuellt lika mycket.
Lägsta semesterlön per dag höjs med 50--55 kronor beroende på branschvana.
Heltid en rättighet -- deltid en möjlighet: Handels återkommer med krav när heltidsgruppen har redovisat sitt arbete.

Handels krav för partihandeln (lager)

Löneökningar med 860 kronor per månad och heltidsanställd.
Minimilönerna höjs med 860 kronor.
Alla andra lönetillägg och ersättningar höjs procentuellt lika mycket.
Lägsta semesterlön per dag höjs med 40--45 kronor beroende på ålder.
Bemanning: Handels återkommer med krav när arbetstids- och bemanningsgruppen redovisat sitt arbete.

Krav för både detalj- och partihandeln

Färre korttidsanställningar och tryggare jobb: En tidsbegränsad anställning ska på kortare tid än i dag övergå i fast jobb.
Försäkringar antas enligt överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO.
Avtalen gäller ett år.

 

Svensk Handels krav:

Löneökningar med 3,0 procent på 14 månader. Omräknat i kronor och tolvmånadersavtal blir det 553 kronor per månad för butiksanställda och 613 kronor per månad för lagerarbetare.
Minimilönerna höjs med 3 procent för alla över 18 år, lägre för 16- och 17-åringar.
Allmänna villkor ändras inte vid ett så kort avtal som 14 månader.