Handels förhandlingschef John Haataja är nöjd med lösningen av fallet med de uppsagda chaufförerna i Halmstad (se separat artikel).
– Jättebra! Det kunde ha avgjorts tidigare, men det viktigaste är att medlemmarna fick vad de skulle.

Avtalet från 2010 (se faktaruta) som ska förhindra att uppsagda ersätts med inhyrda har inte kunnat tillämpas så som det var tänkt. Nämnden för inhyrning ska enligt avtalet avgöra tvister inom tre veckor från förhandling, men bildades först fyra månader efter att första fallet dykt upp.

Nämndens ordförande ska enligt avtalet vara en högt uppsatt domstolsdomare, men fack och arbetsgivare lyckades inte förmå någon att ställa upp. Till slut engagerades advokaten Erik Danhard som ordförande. När nämnden äntligen var beredd att behandla ärendet hade det lösts genom förlikning.

John Haataja räknar med att avtalet kommer att skrivas om i vårens avtalsförhandlingar.
– Vi har insett att det tar längre tid än tre veckor att avgöra komplicerade fall. Och vi behöver ändra på kravet att ordförande ska vara domare.

Trots problemen med nämnden anser John Haataja att avtalet har hindrat arbetsgivare att ersätta uppsagda med inhyrda.
– Företagen inser att det blir krångligt och kostsamt. Det bästa är att förhandla om saken från början.

Svensk Handels vd Dag Klackenberg bekräftar för Handelsnytt att avtalet som reglerar nämnden för inhyrning behöver justeras på viktiga punkter.

Läs också:
Chaufförer får skadestånd

Tidigare artikel:
Prövning i nämnd av inhyrning dröjer

 

Nämnden för inhyrning

Ska hindra att inhyrda
ersätter uppsagdaAvtal som hindrar arbetsgivare från att ersätta uppsagd personal med inhyrda var ett av LO-fackens viktigaste krav i avtalsrörelsen 2010. Lösningen varierar mellan olika förbund. Så här fungerar det i Handels:

Om en arbetsgivare vill anlita bemanningsföretag i mer än fem veckor samtidigt som det finns uppsagda med återanställningsrätt enligt las (nio månader efter anställningens slut) måste arbetsgivaren förhandla med facket om inhyrningen. Kan behovet i stället lösas genom återanställningar?

Om parterna inte kommer överens förs frågan till nämnden för inhyrning. Fack och arbetsgivare har var sin ledamot och ordföranden ska enligt avtalet vara domare i Arbetsdomstolen, Högsta domstolen eller Svea hovrätt.

Ärendet ska avgöras snabbt och enkelt, senast inom tre veckor. Om nämnden finner att inhyrning strider mot las har arbetsgivaren två alternativ: Antingen avbryts inhyrningen och uppsagda återanställs enligt turordning. Eller också betalas kompensation till anställda som fått sin återanställningsrätt kränkt. Skadeståndet blir 1,5 prisbasbelopp, drygt 64 000 kronor per anställd.