Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson är försiktig i sina kommentarer till Håkan Juholts avgång och situationen i det socialdemokratiska partiet.
– Det är olyckligt att partiet ska behöva ägna tid och kraft åt ledarskapsfrågan i stället för att prata politik. Det viktiga för oss är att partiet kommer tillbaka på banan och kan föra en politik som gynnar våra medlemmar, säger Susanna Gideonsson på telefon från London.
Hon vill se en snabb process för att utse en ny ledning men har inga synpunkter på hur det ska gå till eller vem som ska bli ny partiledare.