Folk har slavat i Fas 3 – nästan gratis!
Samtidigt som sämre ställda fått än sämre, har miljontals kronor försvunnit ut till skatteparadis.
Sedan 2006 har regeringen lyckats ge de rikaste 10 procenten mer att leva på, alltmedan den sämst ställda tiondelen blivit av ”allt lägre stående rang”!

Våra ministrar har till och med lagt sig i avtalsrörelsen, och föreslagit lägre ingångs-/ungdomslöner. Detta samtidigt som många av deras egna sympatisörer tar ut årslöner på 50-tals miljoner, ibland även som vederlag där de avskedats.
NU HAR VI VÄL FÅTT NOG!

Nu kan vi inte ”backa tillbaka 150 år in i framtiden” – längre! Vi är cirka 100 000 S-medlemmar i Sverige. Om vi, som vi en gång sa, talar med en var kan vi bli dubbelt så många. För att ”nästa” gång fyrdubblas och så vidare.
Senast i september 2014 behöver vi och Sverige ett regeringsskifte. Dit är det cirka 2,5 år kvar.

Det har senaste halvåret skrivits väldigt mycket om ”snedstegen” av en enda person, Håkan Juholt. Men vart tog Bildts samröre med Lundin Oil vägen? Eller Borgs och Reinfeldts svarta städhjälp/barnflickor?
Låt oss så ge varandra löftet att kämpa på och så fort som möjligt få bort den omänskliga och osolidariska politik som råder i vårt Rosenbad.
Vi behöver nu mer rättvis fördelning.

Martin Andersson
Aktiv i Askim S-förening och Handels