– Det är bra att partiet får en ledare och det är positivt att han kommer från den fackliga rörelsen. Stefan Löfven är väl förtrogen med frågor som är viktiga för oss och har förståelse för fackets betydelse i samhället. Det är det inte alla som har, säger Lars-Anders Häggström.
Han känner Stefan Löfven väl och lyfter fram flera egenskaper som han tror är värdefulla i uppdraget som partiledare.
– Stefan är lugn, trygg, sansad och påläst. Jag väntar mig att han ska samla partiet runt det politiska budskapet, säger Lars-Anders Häggström.