Inför löneförhandlingarna i Västerås hävdar Handels att Selecta frågat alla anställda om de vill företrädas av facket. Det är att kränka föreningsrätten. Företaget har också antytt att de som vill att facket förhandlar för dem kommer att få mindre pengar.

– Företaget undergräver det fackliga arbetet. De försvårar avsiktligt för Handels att bedriva ett bra fackligt arbete i företaget, säger Mikael Segel, ombudsman på Handels.

Selecta bröt också mot både medbestämmandelagen och partihandelsavtalet när de inte förhandlade med Handels om ett nytt lönesystem. Dessutom har de fördelat lönerna på fel sätt, menar Handels. Lönepotten delades i två delar, en som består av dem som vill företrädas av facket och en som består av dem som inte vill företrädas av facket. Medlemmar i facket och oorganiserade har funnits i båda grupperna. Enligt avtalet ska det bara finnas en lönepott. Dessutom säger avtalet att om parterna inte är överens om hur lönepotten ska fördelas ska alla anställda få lika mycket. Men Selecta valde trots detta att fördela lönepotten som de ville.

Handels kräver att Selecta betalar den lönehöjning som 16 anställda gått miste om samt 50 000 kronor vardera i skadestånd.

Selecta vill inte kommentera stämningen.

Fakta Selecta

Selecta har automater för kaffe och lättare mat. Företaget har cirka 500 anställda.

Bakgrund

Det är inte första gången som Handels och Selecta är oense. 2008 handlade tvisten om hur lönesystemet skulle tolkas. Den konflikten löstes. Samma år vägrade Selecta ge personuppgifter om anställda som Handels menade att de behövde för att exempelvis kunna kontrollera att alla anställda har avtalsenliga löner. Selecta hänvisade till personuppgiftslagen, pul och Handels till partihandelsavtalet. Den konflikten är inte löst.

2010 stämde Handels Selecta i Stockholm för liknande brott mot avtal och lag som de nu gör i Västerås. Den tvisten är inte heller löst.