På Dagab i Jordbro söder om Stockholm kompletteras de 350 anställda lagerarbetarna ständigt av mellan 5 och 50 inhyrda, främst från bemanningsföretaget Store Support. Handels klubbordförande Johnny Ahlgren har förståelse för att arbetsgivaren behöver hantera ojämn arbetsbelastning, men tycker att det är för många inhyrda.

– Man skulle kunna skapa 20 riktiga tjänster med bättre arbetsvillkor. Klubben är beredd att förhandla om flexibilitet, till exempel att jobba mer i december och mindre i januari.

Att minst 90 procent av personalen på lager ska vara egna tillsvidareanställda är det avtalskrav som de flesta förtroendevalda inom partihandeln tycker är allra viktigast. Inhyrningen splittrar lagerarbetarna och gör facket svagare, förklarar Johnny Ahlgren, och betonar att uppfattningen delas av många lagerklubbar.
– Det blir en press nedåt på lönerna. Bemanningsföretagen konkurrerar om att vara billigast. Ju mer de fuskar desto större vinst, säger han.
Klubben har svårt att kontrollera att bemanningsföretagen följer bemanningsavtalet.
– Det är omöjligt att följa upp eftersom deras anställda är rädda. Den som anmäler intresse för ett fackligt uppdrag riskerar att bli flyttad till en annan arbetsplats.

Sedan Dagab började anlita bemanningsföretag 2003 har Handels fackklubb tvingats se sin makt försvagas.
– När arbetsgivaren tidigare ville att vi skulle jobba natt kunde klubben begära 100 procents ob-tillägg, annars blev det inget nattskift. I dag erbjuder de 70 procent, och om vi inte accepterar så hyr de in i stället.

Johnny Ahlgren inser att kravet att begränsa inhyrning inte är populärt hos arbetsgivarna. För att få igenom kravet måste Handels vara berett att gå i konflikt.
– Ingen vill ha strejk. Men tar vi inte konflikt nu så får vi inte igenom det nästa gång. Då försvinner vi.