– Den enskilde har ingen hundraprocentig rätt att kräva att han eller hon bara ska få dagtid. Arbetets organisering ska göras så att alla anställdas behov kan tillgodoses så gott det går. Detta ska förhandlas med facket, så det är en förhandlingsfråga, säger John Haataja, chef för Handels förhandlingsenhet.
Handels vill att förskola ska finnas på obekväm arbetstid. Man planerar en satsning på opinionsbildning för tillgången till välfärdstjänster, som förskola och äldreomsorg.

Svensk Handel som företräder arbetsgivare inom handeln har inte uppmärksammat bristen på förskola på obekväm arbetstid. Trots att saknaden kan försvåra för arbetsgivarna att behålla och rekrytera personal.
– Frågan har inte tagits upp av våra medlemmar, säger Erik Bohman, pressekreterare på Svensk Handel.

Behöver du hjälp med att få dina arbetstider att gå ihop med förskolans öppettider. Börja med att kontakta facket på jobbet eller din lokala avdelning.