– Jag hade hellre sett att det gått till domstol och blivit en dom. Då hade vi fått ett riktigt avslut, säger klubbordföranden på lagret, Jyrki Koivisto.

Det var under år 2010 som Coop bröt mot det lokala avtalet om att inte ta in mer än 10 procent av sin arbetskraft från bemanningsföretag. Coop har själv medgett att man brutit mot avtalet, men har inte velat betala det skadestånd facket begärt. Efter flera förhandlingar i olika instanser hotade Handels med stämning. Till slut har nu KFO och Handels kommit överens om att Coop ska betala 75 000 kronor i skadestånd till förbundet.

Enligt Jyrki Koivisto har företaget hyrt in för mycket personal även under 2011. Så för honom är historien långt ifrån avslutad.
– Vi sätter igång nya förhandlingar om det snart och så kan det ju hålla på om det vill sig illa, säger han.

Thomas Holm, på Handels säger att förbundet knappast hade fått ut mer pengar i en rättegång.
– Självklart kan jag förstå klubbens missnöje, men vi hade inte kunnat driva det vidare. Vi har tittat på en dom i ett fall som är väldigt likt det här. Där blev beloppet motsvarande vad Coop nu får betala.

Thomas Holm håller också med Jyrki Koivisto om att det inte är någon jättestor summa för Coop, även om det var mer än vad företaget från början var villiga att betala. Och att det finns en risk att det blir fler processer om Coop inte bättrar sig.
– Vi kommer ju knappast stillasittande titta på om det upprepas, säger han.

På Coop jobbar man nu med att rätta till de problem som varit.
– Vi följer upp veckovis att vi inte hyr in mer än vad vi kommit överens med facket om. Det tycker jag visar att vi strävar mot att leva upp till avtalet, säger Marika Hjelm Siegwald informationschef på Coop Logistik.

Coop misslyckades med att hålla 10 procent under 2011 men det beror det enligt henne på extrema omständigheter det året.
– Men det är definitivt inte så att vi tycker att vi kan fortsätta bryta mot avtal och betala skadestånd. Vi har fokus på frågan och har inte överstigit 10 procent under 2012.