– Jag är besviken. Jag förstår inte varför vi bara ska få ersättning för två och inte fem år. Det finns också de som jobbat jättemycket men under fel tidpunkt. De får ingenting, säger en anställd som fortfarande är uthyrd till Saba Frukt och Grönt.

Studentconsulting har sedan 2006 betalat sina anställda på Saba Frukt och Grönt 11 kronor i timmen för lite. Problemet har varit att fack och Studentconsulting inte varit överens om vilken grupp av anställda som de anställda på Studentconsulting ska jämföras med. Bemannings-anställda ska ha medellönen för de som gör motsvarande jobb på företaget. Diskussioner har förts lokalt, centralt och i bemanningsbranschens avtalsnämnd sedan hösten 2009.

I april 2011 kom man överens om vilken grupp av anställda som anställda på Studentconsulting ska jämföras med.  Och nu har man enats om hur de som fått för låg lön innan dess ska kompenseras. De ersätts utifrån arbetat tid åren 2009 och 2010, trots att den låga lönen betalats sedan 2006.

Hur mycket de anställda får är sekretessbelagt. Men en anställd Handelsnytt pratat med säger att högsta beloppet är 45 000 kronor. Då ska man ha jobbat mer än  2000 timmar. Den anställde vi pratat med har jobbat 1 960 timmar och får 20 000 kronor. Hade ersättningen baserats på alla år som han fått för låg lön lönen hade han fått 45 000 kronor. De finns också de som inte får någon ersättning alls eftersom de bara jobbat före 2009.

– Detta var vad vi kunde komma överens med företaget om. Vi gick med på att sekretessbelägga uppgörelsen för att få till en överenskommelse överhuvudtaget, säger Mikael Segel, ombudsman på Handels.

Det är Seko, som ansvarigt förbund för bemanningsföretaget Studentconsulting, som skött förhandlingarna, men Handels har hela tiden varit delaktigt.

På Studentconsulting säger personalchefen Charlotta Norling att man nu vill lämna det här bakom sig och komma vidare.
 
– Vi beklagar att det tagit så lång tid. Anledningen till att överenskommelsen är sekretessbelagd är att skydda våra anställda. Vi vill inte att information om vad varje enskild anställd får kommer ut i media och det kan vara svårt för facket att informera varje person, säger Charlotta Norling.

Under tiden som konflikten pågått har Saba Frukt och Grönt fortsatt att hyra in personal från Studentconsulting.
– Sedan 2009 har vi varit medvetna om att det pågår en konflikt gällande lönenivån för de inhyrda. Men vi är en tredje part och när förhandlingarna inleddes bestämde vi oss för att avvakta resultatet. Förra året kom parterna överens om vilken lön de inhyrda ska ha. Det visade att processen gick framåt. Därför har vi fortsatt att anlita bemanningsföretaget. Vi hyr in en funktion som fungerar mycket bra. Det är duktiga medarbetare, säger Håkan Holm, vd på Saba Frukt och Grönt.

Inte enda konflikten:

Har granskats av auktoriseringsnämnden

2010 anmälde Handels Studentconsulting till Bemanningsnämndens auktoriseringsnämnd för brott mot etiska regler. Anmälan kom sig av att Studentconsulting personal på Coops lager i Bro pressades att jobba hårdare än de som var anställda av Coop. Nämnden granskade Studentconsulting men fann att Studentconsulting tagit kritiken på allvar och hade vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Studentconsulting fick behålla sin auktorisering.

Fakta:

Hyr ut personal inom logistik och försäljning

Studentconsulting hyr ut personal inom Ekonomi, Kundservice, Administration, IT, Försäljning, Logistik och Produktion. De säger själva att de är specialiserade på att hyra ut studenter och unga i karriären.