Vid entrén till Bauhaus möter Peter Persson och Lena Åkesson från Handels upp Unionens Lisbeth Wessborg. Ombudsmännen från de två fackförbunden ska göra ett gemensamt besök på byggvaruhuset i Bäckebol utanför Göteborg. Snart kommer Malin Rubin och Nina Lejudd fram. Båda jobbar på Bauhaus, men Malin är aktiv i Handels, Nina i Unionen.

Gänget hade tänkt gå runt och prata med anställda och värva någon medlem, men det har skett en miss i kommunikationen. Några från Handels har redan varit här. Fackets traditionella värvarvecka, vecka 6, har satt igång.
– Ingen blev medlem, men en del tog information. Drygt hälften av oss 120 anställda är med i Handels. Rätt okej tycker jag, säger Malin Rubin.
Det är ungdomarna som inte vill gå med, menar hon. Och de som tidigare jobbat som elektriker, snickare och plåtslagare och är kvar i sitt gamla fack. Medan Handels organiserar de butiksanställda, organiserar Unionen tjänstemännen. På Bauhaus är det avdelningscheferna och ledningsgruppen. Av de dryga tio är nästan alla med.
– Alla jobbar heltid, säger Nina Lejudd, som en förklaring.
Deras medlemsvärvarplaner läggs ner och de ställer sig och pratar. De får vara i fred från kunder. Byggvaruhusens lågsäsong är nu.

Handels och Unionen gör gemensamma besök i butiker bland annat för att se till att de anställda är med i rätt fack. På Bauhaus pratar de också om att börja driva frågor ihop. Malin Rubin är säljare och har varit fackligt aktiv länge, Nina Lejudd är avdelningschef och alldeles färsk som arbetsmiljöombud.
– Arbetsmiljön är en himla stor fråga här och viktigast att samarbeta kring. Om vi jobbar ihop blir vi starkare. Det blir ingen kamp oss emellan, säger Malin Rubin.
– Det kanske finns fler frågor ni kan samarbeta om, som kompetens. Arbetsgivaren måste ha en utvecklingsplan för sina anställda, säger Lisbeth Wessborg.

De pratar vidare om vikten att vara tydlig med att medlemmar i Handels och Unionen trots allt går på två olika kollektivavtal. Om att det inte alltid är okomplicerat att samarbeta över fackgränserna eftersom cheferna är med i Unionen. De pratar om Unionens individuella löner kontra Handels som är mer lika. Och avslutar med lite värvarsnack.
– Börja med att försöka värva dem som är på vippen att gå med, så ni inte tröttar ut er. Men medlemsrekrytering handlar också om att behålla och omhulda de som redan är med, säger Peter Persson.

Handels samarbete med Unionen är inget nytt i Göteborg. De har redan tidigare varit ute på större arbetsplatser tillsammans, som byggvaruhus och NK.
– Det är bra att komma ut ihop, att inte bara prata med ena gänget på arbetsplatsen. Kalla det en serviceåtgärd. En förstärkningsåtgärd, säger Peter Persson.

Fakta vecka 6

Avtalsrörelsen temat i år

• Vecka 6 är Handels årliga medlemsvärvarsatsning då man besöker arbetsplatser i hela landet. Veckan ordnades för 17:e året i rad.

• Temat i år var avtalsrörelsen. Man berättade om kraven i förhandlingarna om nya kollektivavtal, och mobiliserade inför en eventuell strejk.

• Hur många medlemmar som värvades är inte sammanräknat än.

• Också Unionen ordnar en så kallad Unionenvecka två gånger om året för att komma ut på arbetsplatser och värva. I år sammanföll den med Handels vecka 6. Unionens tema var kompetensutveckling.