Inhyrda är definitivt människor, som alla andra. Dom som jobbar på bemanningsföretagen är våra arbetskamrater och ingen tjänar på att piska upp någon motsättning mellan oss som jobbar på golvet. Det är bara arbetsgivarna som vill att vi ska konkurera med varandra.

Fackets metod har alltid varit att skapa enighet bland arbetare, för det är när vi är eniga och agerar gemensamt som vi är starka och kan förändra.

Du skriver: ”Tyvärr känns det jobbigt att vara medlem i ett förbund vars högsta önska är att man själv ska få sparken”. Någon sådan ståndpunkt har Handels aldrig intagit.

De som har den högsta önskan att få se folk få sparken är bemanningsföretagen. De vill att företagen ska sparka sin egen personal så att de får många nya bemanningsuppdrag. Vi vill det motsatta; att alla ska få jobb. Vi står inte i motsatsställning till varandra, för uppenbarligen behövs både din och min arbetskraft.

Frågan är bara hur de jobb, som idag ändå görs, blir så trygga som möjligt för både dig och mig. 97 % av alla anställda i Sverige vill ha en tillsvidareanställning. Dessutom vill man jobba på en arbetsplats man sökt sig till frivilligt och man vill ha en heltidslön att leva på. Ingen behöver få sparken för att vi ska uppnå det.

Vi vill inte bekämpa de bemanningsanställda. Det vi vill bekämpa är våra egna arbetsgivares omvandling av våra fasta tjänster till bemanningsanställningar. Du blir inte tryggare av att jag också blir bemanningsanställd. Däremot blir alla tryggare om vi säkrar att fasta tjänster inte kan skrotas hur som helst.

Inför årets avtalsrörelse har Handels lagerklubbar på avtalskonferenserna krävt att 90 % av de som är sysselsatt i arbetsgivarens verksamhet skall vara fast anställda på heltid. För många arbetsgivare betyder det ingen förändring. För de arbetsgivare som hyr in i stor skala betyder det att de måste börja anställa. Och om de ska börja anställa; vad vore mer naturligt än att erbjuda sina bemanningsanställda fasta jobb istället. Ingenting av vad vi kräver bygger på, eller förutsätter, att någon ska få sparken.

Sen hoppas jag att du går med i facket igen. Vi vill verkligen att bemanningsanställda ska vara med i facket. Men samtidigt måste Handels kunna erbjuda mer till de bemanningsanställda.
Bland annat måste ni få bli delaktiga i utformningen av ert avtal (Bemanningsavtalet), med rådslag och avtalskonferenser, som oss andra fullvärdiga medlemmar i Handels. Där kan vi bättre. Och vi blir totalt sätt ännu starkare när ni är med och också börjar ta fajt för era villkor.

Vi vill ta fajten tillsammans med er. Då är vi oövervinnliga.
Handslag?

Patrik Olofsson