Tillsammans har Handels och Svensk Handel besökt 21 lagerföretag. 80 procent av dem hyr in personal trots att det är dyrare än egen visstidsanställd personal. Runt 19 procent av all personal på lagerföretagens arbetsplatser är inhyrd och alternativa metoder diskuteras sällan.

– Det är en stor brist från båda parter. Det behövs rutiner för utvärdering, uppföljning och analys, säger Mikael Segel på Handels.

Svensk Handel undrar vad alternativet till inhyrd personal skulle vara:
– Skulle det vara visstidare som några av de företag vi besökte använde i stället? Fler deltidare? Företagen behöver flexibel personal. Frågan är om någon av dessa anställningsformer är bättre än den andra? säger Sven Grahn på Svensk Handel.

Handels vill se egna anställda men också trygga anställningar. Mikael Segel säger att arbetsmarknadens stora utmaning är att lösa ekvationen flexibel arbetskraft och egna anställda med trygga villkor.

Arbetsgruppen har också tittat på kollektivavtalets arbetstidsregler. Majoriteten av företagen säger att kundernas krav på snabbare leverans gör att mer av arbetet behöver ske på kvällar, men också på helger. Partihandelsavtalet hänvisar till lokala avtal för arbetstider efter 18.00 på vardagar och efter klockan 12.00 på lördagar. Däremot finns det möjlighet till skiftarbete samt frivilligt övertidsarbete. 20 av 21 besökta företag har också lokala arbetstidsavtal som anpassats efter företagets behov.

– Det var den stora överraskningen. Vi menar att det vore bra om partihandelsavtalet moderniserades, så att det rymmer hur Handels och Svensk Handel ser på arbetstid på kvällar, nätter och helger. Det är även någonting som företagen gett uttryck för att vilja ha, säger Sven Grahn på Svensk Handel.

Men Handels är inte av den uppfattningen.
– Vi menar att det fungerar med lokala avtal. De är anpassade efter arbetsplatsen och de anställda där. Vi har inte heller något tryck från medlemmarna att ändra detta. Fackklubbarna vill kunna förhandla om detta själva, säger Mikael Segel.

Han säger också att han inte köper Svensk Handels argument.
– Det handlar inte om arbetstider utan om kostnad. I dag har de lokala parterna kommit överens, visserligen om olika, men om ersättningar som ligger i nivå med partihandelsavtalets övertidsersättning eller ersättning för skiftarbete. Genom att göra arbetstiderna flexiblare vill de sänka ersättningarna och därmed kostnaderna, säger Mikael Segel.

Fakta

4 av 5 använder bemanningsföretag

Arbetsgruppen har besökt 21 företag i partihandeln.

17 använder bemanningsföretag. 16 använder det som en permanent lösning.

Andelen inhyrd personal varierar mellan 2 procent och 43 procent. En genomsnittlig andel inhyrda är 19 procent.

19 företag använder sig av visstidsanställningar för att täcka upp vid sjukdom, tjänstledighet och semestrar men också vid arbetstoppar.  

20 av 21 har tecknat lokala arbetstidsavtal.

Bakgrund

Beslut togs i förra avtalsrörelsen

Förra avtalsrörelsen, 2010, kom Handels tillsammans med Svensk Handel överens om att tillsätta två arbetsgrupper för att se över heltids- och bemanningsfrågan. I januari var rapporterna klara. De kommer att användas i pågående avtalsrörelse.