– Vi tycker att andra lager kunde minska användningen av bemanningsföretag för att ge plats åt dem som slutar hos oss, säger klubbens ordförande Thomas Fagerström.

Av 75 personer som varslades om uppsägning i januari är 60 lagerarbetare. Efter förhandlingar står det klart att 18 personer får sluta i maj och 20 i oktober. Ytterligare 20 kan komma att sägas upp på grund av övertalighet som väntas uppstå i framtiden. Orsaken är att grundbemanningen ökar i takt med att visstidsanställda som jobbat i två år automatiskt blir tillsvidareanställda enligt lagen.

Ica i Kungälv anlitar i dag inte bemanningsföretag. Arbetsgivaren vill diskutera en ny bemanningsmodell med facket. Samtal inleds under mars.
– De kommer säkert att vilja ha bemanningsföretag i någon form, som de flesta övriga Icalager, säger Thomas Fagerström.