”Och sen då, tänker du dig att det bara är att komma tillbaka till jobbet sen?”
Den frågan får Sebastian Jägemar av sin chef i februari 2011, några dagar efter att han ansökt om fem månaders föräldraledighet. I maj påbörjades föräldraledigheten och i juni sades han upp. Arbetsbrist hävdar arbetsgivaren. Men den förklaringen köpte inte Sebastian Jägemar.
– Jag visste att de inte ser positivt på föräldraledighet där. Många har bytt jobb när de skaffat familj eftersom de inte gillar vabb och så. En kille som jag vet ville ha längre ledighet kortade ner sin till fem veckor.

Sedan 2006 har Sebastian Jägemar varit anställd som resande säljare av idrottsmedicinska produkter på Adapt Comfort AB med ansvar för ett distrikt som täckte landet från Tierp och uppåt. Själv bor han i Fåker, utanför Östersund.

I april 2010 föddes dottern Hilda. Sambon var arbetslös under en period, men blev erbjuden jobb under perioden maj till oktober 2011. För Sebastian Jägemar var det självkart att vara hemma med Hilda då. Men han misstänkte att arbetsgivaren inte skulle tycka detsamma. Därför valde han att spela in samtalet när ledningen ringde upp.

”Fem månaders ledighet. Hur har du tänkt när du tog ett sådant beslut med tanke på det jobbet du har?” frågar Adapts vd i inledningen av samtalet.  Sedan kräver han flera gånger att Sebastian Jägemar ska svara på hur kunderna ska skötas under hans frånvaro. För vd:n är det över huvud taget inte aktuellt med en vikarie. Det skulle ta för lång tid att lära upp. Dessutom påpekar vd:n att Sebastian Jägemar är hänsynslös som tycker att någon ska komma in och jobba för honom i fem månader för att sedan sparkas ut igen.
Flera gånger under samtalet antyds också att han inte kan lita på att jobbet finns kvar när han kommer tillbaka.  Och mycket riktigt försvann jobbet under Sebastians föräldraledighet.  På Adapt Comfort AB skyller man på omorganisering. Sebastian Jägemars distrikt har fördelats på två andra säljare.

Företagets vd har inte tid att prata med tidningen och vi har sökt företagets juridiska ombud. Sebastians närmaste chef, säljledare och delägare i Adapt Comfort, Niclaes Gustavsen säger att han inte kan tala för företaget, men att andra anställda varit mer tillmötesgående när de ansökt om föräldraledighet.
– Vi är ju ett litet företag, så det tycker jag väl känns rimligt. Vi hade en kille som var ledig tre dagar i veckan till exempel. Det fungerade bättre med tanke på hans jobb.
Sebastian Jägemar fick nytt jobb på ett konkurrerande företag ganska snabbt efter uppsägningen. Här tycker man inte att det är något konstigt med att vilja vara föräldraledig eller vabba. Och Sebastian Jägemar var noga med att förklara att familjen kommer först i samband med att han anställdes. Trots att allt har löst sig för Sebastian Jägemar är det viktigt för honom att få upprättelse från sin gamla arbetsgivare. Och det handlar inte om den ekonomiska kompensationen.
– Nej, men jag vill inte att de ska komma undan med det här. Alla ska ha rätt att vara föräldralediga. 

Fakta

FöräldraledighetslagenArbetsgivare får inte neka till föräldraledighet.

Ansökan om att man vill vara ledig och hur länge måste lämnas in minst två månader innan ledigheten påbörjas.  

Arbetsgivare och arbetstagare ska samråda angående ledigheten. Bara när det kan ske utan olägenhet för arbetstagaren ska ledigheten förläggas så att den inte påtagligt stör verksamheten.

Ledigheten får delas upp på högst tre perioder per kalenderår.

Det är inte den anställdes ansvar att arbetet blir utfört medan han eller hon är borta.

Källa: Föräldraledighetslagen

Fakta

Stort mörkertal -- förlikning vanligt

Det finns ingen samlad statistik på hur många fall där människor missgynnats på sina arbetsplatser för att de varit föräldralediga. Det är antingen fackens rättshjälp eller, till exempel LO-TCO Rättsskydd eller Diskrimineringsombudsmannen, DO som kan hjälpa en anställd att driva sådana fall. Ofta sker överenskommelserna i förhandlingar med facket innan det når rätten. Saknas bevis kan man inget göra. Allt tyder på att mörkertalet är stort.

För att kunna stämma i Arbetsdomstolen krävs att arbetsgivaren har kollektivavtal. Annars hamnar ärendet i Tingsrätten i första hand.
LO-TCO Rättskydd stämde i 5 tvister som rörde brott mot föräldraledighetslagen under 2011. 4 av dem är förlikta. Ett pågår.

DO har under 2011 vunnit två rättegångar i AD under 2011 som handlat om brott mot föräldraledighetslagen. I båda fallen rör det kvinnor som missgynnats i rekrytering.

DO har 2011 drivit ytterligare 5 fall rörande brott mot föräldraledighetslagen under 2011 där man nått förlikning.

Källa: LO-TCO Rättsskydd, DO